Verlaging maximumsnelheid: 'Onderlinge snelheidsverschillen zullen groot zijn'

snelweg_avond

Het kan je inmiddels niet meer zijn ontgaan. De maximumsnelheid wordt waarschijnlijk verlaagd naar honderd kilometer per uur, behalve tijdens de nachtelijke uren. Met verschillende maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen. Rijschoolvandaag.nl vroeg verschillende organisaties of de snelheidsverlaging een goede oplossing is. "Er zal fors meer gehandhaafd moeten worden."

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Dat zegt Gijs Kantelberg, van de Verkeersacademie. "De maatregel moet natuurlijk nog nader uitgewerkt worden, maar in zijn algemeenheid betekent het verlagen van de maximumsnelheid, dat er meer controle moet komen. De snelwegen zijn ingericht om hard te kunnen rijden. De vraag is dan: gaan mensen zich houden aan de nieuwe norm?" 

Hij denkt dat zonder handhaving dat niet zal gebeuren. "Daardoor wordt het niet per se veiliger op de autosnelweg, omdat onderlinge snelheidsverschillen groot zullen zijn." 

'Marginaal effect'

Over het algemeen zijn de reacties op de maatregel begripvol. De meeste organisaties zijn bewust van het feit dat er iets moet gebeuren om de stikstofuitstoot te verlagen, maar vragen zich wel af, of dit nou echt de beste oplossing is. Dat zegt ook Tom Huyskens, woordvoerder van BOVAG. "Eerder hebben we al berekend dat een algehele snelheidsverlaging slechts een marginaal effect op de totale stikstofdepositie heeft, en aangegeven dat nieuwe auto’s steeds schoner worden, hetgeen al helemaal geldt voor elektrische voertuigen. Op termijn zullen auto’s zelfs vrijwel helemaal geen schadelijke stoffen meer uitstoten." 

Daarom lijkt het BOVAG veel effectiever om met een inruil- of slooppremie de eigenaren van de oudste en meest vervuilende auto’s, versneld hun voertuig te laten vervangen. "Dat heeft niet alleen een positief effect op de uitstoot van stikstof, maar ook van CO2 en fijnstof. Daarnaast zijn nieuwe auto’s per definitie veiliger dan oude."

BOVAG zegt verder dat de stikstofproblematiek een probleem is van de hele BV Nederland, en niet alleen van de auto-gerelateerde sector. 

"Een algehele snelheidsverlaging heeft slechts een marginaal effect op de totale stikstofdepositie."

'Neem het probleem serieus'

Ruud Rutten, voorzitter van Federatie Autorijschool Management (FAM) is positief over de beslissing. "Iedere stap die genomen wordt, is er één. Het is een goede start", vindt hij. "We moeten het stikstofprobleem serieus nemen. Dus als we er hiermee voor kunnen zorgen dat de uitstoot deels wordt teruggedrongen, we weer kunnen bouwen en de volgende generatie ook kan genieten van een schone lucht en een mooie natuur, moeten we dat met beide handen aangrijpen. Ik ben er ook van overtuigd dat dit, mits goed gehandhaafd, voor een veel rustiger verkeersbeeld zal zorgen en minder stress geeft in het verkeer. "

Hij geeft wel aan dat het fijn is, dat er in de avond en nacht nog wel doorgereden mag worden. "Het is dan veel rustiger op de weg. Het is goed om te weten dat als er vijf lege rijstroken voor je liggen, je wel gewoon mag doorrijden. En je niet de constante angst hoeft te hebben voor een bekeuring." 

'Tijdelijk of definitief?'

Woordvoerder Jos Post, van de Landelijke Beroepsvereniging Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) vindt de maatregel ook een goed begin. "Als dit het stikstofprobleem meehelpt op te lossen en meehelpt de bouw weer op de rit te brengen, dan is dit een goede start. We zijn wel benieuwd of deze maatregel een tijdelijk of definitief karakter heeft." 

'Noodzakelijke rotmaatregel'

Premier Rutte noemde de verlaging, tijdens de presentatie vandaag, een rotmaatregel, maar eentje die ruimte geeft aan bijna de hele woningbouw en aan projecten op het gebied van de infrastructuur, meldt de NOS. Hij zei verder er "ongelooflijk van te balen dat de 130 verdwijnt". De snelheidsverhoging naar 130 was een van de gouden campagnebeloften van de VVD. 

"Maar als heel veel banen verloren zouden gaan en ik zou weten dat met de Kerst mensen thuiszitten die geen werk meer hebben omdat ik wil dat iedereen 130 blijft rijden, kan geen VVD'er zich meer in de spiegel aankijken." 

Op de vraag of de verlaging van de maximumsnelheid een tijdelijke maatregel is, antwoordde Rutte dat hij daar dolgraag ja op zou zeggen, maar dat hij daar geen datum op kan plakken en er geen harde beloften over kan doen. 

Andere maatregelen

Het kabinet wil verder de uitstoot van stikstof via veevoer verminderen door de hoeveelheid eiwit te verlagen. Ook willen de bewindslieden bekijken hoe kleinere Natura 2000-gebieden kunnen worden samengevoegd of heringedeeld.

Verder trekt het kabinet 250 miljoen euro uit voor natuurherstel en er komt een noodwet om grote projecten op het gebied van kustbescherming en water- en wegenveiligheid door te laten gaan. Ook de al eerder toegezegde 60 miljoen euro die het kabinet extra uittrok voor sanering van de varkenshouderij moet meetellen in de berekeningen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Met het pakket denkt het kabinet volgend jaar de eerder geplande bouw van 75.000 woningen mogelijk te maken.