Vermist rijbewijs voortaan online bij RDW melden

Minister Cora Van Nieuwenhuizen van Verkeer wil dat een vermist rijbewijs in de toekomst direct via het internet gemeld kan worden bij de RDW. Nu moet een vermissing nog bij het gemeentehuis gemeld worden, maar dat is volgens de minister niet meer van deze tijd.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

Daarom wil het kabinet nu dat de rijbewijshouder bij verlies van het rijbewijs een elektronische melding kan doen, die direct in het Centraal Rijbewijzenregister wordt geregistreerd, waarna het rijbewijs direct ongeldig wordt.

"Voor de burger is het van groot belang dat in geval van vermissing of diefstal zijn rijbewijs zo snel mogelijk ongeldig wordt, bijvoorbeeld om in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijkheid van fraude met dat rijbewijs of de daarop voorkomende gegevens te voorkomen", aldus de Minister.

Aangifte

Formeel is het nu ook nog nodig om aangifte bij de politie te doen bij een vermist rijbewijs maar ook die verplichting komt bij de wetswijziging te vervallen. Al was het nu in de praktijk al afdoende een melding bij de Gemeente te doen.