Verzekeraars, beloon automobilisten die geen gebruik maken van hun smartphone

Landelijk verkeersofficier van Justitie, Achilles Damen, zou graag zien dat verzekeraars bestuurders belonen die tijdens het rijden geen gebruik maken van hun smartphone.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

Het voorstel van Damen is terug te vinden in het magazine van het Verbond van Verzekeraars.

Terugdringen

Damen zou graag zien dat automobilisten een premiekorting krijgen wanneer ze hun smartphone met rust laten tijdens het rijden. Hij noemt het voorbeeld van een premiekorting wanneer de verzekerde automobilist zijn smartphone in vliegtuigmodus zet. Het Verbond van Verzekeraars ziet wel wat in het voorstel van Damen. Vooral omdat het gebruik van de smartphone in het verkeer mede zorgt voor een stijging in het aantal verkeersclaims. Maar ondanks dat ze graag zien dat het smartphonegebruik terug wordt gedrongen, gaat het Verbond verzekeraars niet oproepen om premiekorting te geven. Volgens het Verbond van Verzekeraars moeten verzekeraars hier zelf een beslissing over nemen. 

Verkeersclaims

Het aantal verkeersclaims is in 2015 met 6,5 procent toegenomen. Dit bleek uit de Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars. Van 570 steeg het aantal verkeersdoden in 2015 daarnaast naar 621. Het Verbond riep op om de opmars van de smartphone in het verkeer te onderzoeken. Minister Schultz is verder bezig met een verbod op smartphone-gebruik op de fiets en overweegt het gebruik ook in de auto te verbieden.