Virtual Assistant (rijsimulator) genomineerd voor Nationale Verkeersveiligheidsprijs

Virtual assistent green dino rijopleiding

Rijsimulator Virtual Assistant, een wetenschappelijk onderzoeksproject van TU Delft en simulatorproducent Green Dino, is genomineerd voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In dit project hebben drie PhD onderzoekers van TU Delft (De Winter, De Groot en Kuipers) de vaardigheden van de virtuele rijinstructeur Victor van Green Dino onderzocht en verbeterd.

Green Dino ontwikkelt rijsimulatoren voor verschillende typen voertuigen zoals scooter, auto, truck, bus en alarmvoertuigen. 

Resultaat

Zo is er gekeken naar het resultaat op het rijexamen en naar het resultaat na het rijexamen. De onderzoekers konden aantonen dat beiden aanzienlijk verbeterden en dat de verkeersveiligheid hierdoor is toegenomen. 

Zo is de slaagkans van rijsimulatorleeringen bij het eerste rijexamen 34% toegenomen. Dit komt met name door de training van gevaarherkenning (ontwikkeld door SWOV). 

Ook de ongeval-betrokkenheid na het behalen van het rijbewijs is met 63% afgenomen en ligt 32% onder het landelijk gemiddelde (onderzoek uitgevoerd onder 23.000 oud leerlingen). Rijsimulatorleerlingen die minder rijles volgden op de rijsimulator bleken meer betrokken bij ongevallen, dan leerlingen die meer rijlessen op de simulator hadden gevolgd. Dit geldt ook voor rijlessen op de weg.

Advies

De onderzoekers adviseren daarom het aantal lesuren en ervaringskilometers mee te wegen bij het verlenen van een permanent rijbewijs om zo de verkeersveiligheid te vergroten. 'Dit is tevens een beloning voor leerlingen (en ouders) die bereid zijn meer rijles te volgen en een geruststelling voor leerlingen die meer rijlessen nodig hebben om te slagen. Een beloning voor rijervaring helpt ook om de negatieve effecten van compact opleidingen tegen te gaan', valt er te lezen in het rapport. 

Nog een bijkomend voordeel van een rijsimulator: virtuele kilometers leveren een bijdrage het verlagen van de CO₂-uitstoot en fijnstof-uitstoot en het verminderen van de verkeersdruk.

Op basis van het Virtual Assistant project heeft het CBR besloten de beoordelingsmethode te gaan gebruiken voor examinering van autonome voertuigen. Daarnaast is de rijsimulator van Green Dino goedgekeurd voor de jaarlijkse training van beroepschauffeurs Code 95. Samen met
Veilig Verkeer Nederland heeft Green Dino een spel ontwikkeld met de virtuele instructeur Victor om kinderen veilig te leren oversteken. Dit spel komt in de zomer 2020 uit en is gratis.

(Foto en video: rijsimulator Green Dino)