Onrust in Bestuur VRB: voorzitter en penningmeester vertrokken

Afgelopen week zijn zowel de voorzitter, Eric Bakker, als de penningmeester, Henry Schouten van de VRB (red: Vereniging Rijschool Belang) opgestapt. Belangrijkste reden van opstappen van beide heren zouden geschillen binnen het bestuur zijn. Er zou sprake zijn van ‘een bestuur binnen het bestuur’. Ook zou de VRB de afgelopen 10 jaar weinig successen behalen.

VERJO

— Advertentie —

Afgelopen week maakte de voorzitter van de VRB, Eric Bakker, zijn vertrek bekend, twee dagen voor de algemene leden vergadering. Een bijzondere keuze. Bakker:”Ik heb er bewust voor gekozen om mijn vertrek niet in de ALV bekend te maken. Ik wil ten alle tijden de leden beschermen en was er niet op uit de boel te laten klappen. Daarom koos ik ervoor de boel niet te laten escaleren tijdens de ledenvergadering maar alleen mijn vertrek aan te laten kondigen.” Dat Bakker vertrekt vanwege meningsverschillen in het bestuur wil hij wel bevestigen:” Ja, dat is wel de reden. Er is sprake van een zogenaamd ‘bestuur binnen het bestuur’, dat het voor mij  niet langer mogelijk maakte te functioneren als voorzitter zoals ik wilde. Er gebeurden dingen waar ik niet achter kon staan.” Bakker wil niet toelichten wat er gebeurde:”Dan zou ik alsnog escaleren en daar ben ik niet op uit.”

Twee besturen in één

Collega en penningmeester Henry Schouten vertrok om dezelfde reden:”In feite zijn er twee besturen in één; de ene helft wil er vol voor gaan en de andere helft draait overal diplomatiek omheen en wil zich conformeren aan het CBR. Dat werkt niet.” Schouten is van mening dat de VRB veel meer ‘aan de boom moet schudden’: “Als je ziet waar we nu staan, zijn we weinig vooruit gekomen. We zouden de brief die we in 2009 aan Camiel Eurlings stuurden in feite kunnen kopiëren en opnieuw kunnen vesturen, want we zijn weinig tot niets opgeschoten. Kijk naar de medische keuringen bij het CBR, dat is er alleen maar op achteruit gegaan.”

VRB mist progressieve houding

Oud leden van de VRB constateerden al eerder dezelfde problematiek. Willy van Sommeren, die aan de wieg stond van de VRB kan zich vinden in de kritiek: “Er is inderdaad maar weinig gebeurd. Kijk naar de wachttijden en naar de discussie rond de WRM, daar heeft de VRB niets bereikt. Mijns inziens is de VRB haar binding met de leden kwijt.” Ook oud vice-voorzitter Hans Pierik is niet te spreken over de huidige stand van zaken:”De VRB is geworden tot een ‘elite-clubje’ waar veel doorgedrukt wordt door het bestuur en niet langer goed gekeken wordt naar de belangen van rijscholen.” Oud bestuurslid Anton Vos mist een progressieve houding bij de VRB: “Ik riep jaren geleden al dat de boel aangepakt moet worden. De opleidingen moeten verbeterd worden en de boel moet geprofessionaliseerd worden. Kijk naar Duitsland daar hebben ze de boel veel beter voor elkaar. De VRB mist een progressieve houding.”

Bestuur capabel

Huidig lid Boudewijn Pijnappel vindt de situatie alleszins meevallen: ”Veel onrust binnen de VRB is er niet. Natuurlijk worden er vraagtekens gezet bij het vertrek van Eric Bakker maar tegelijkertijd is het bestuur capabel genoeg om de boel goed voort te zetten.” Over het ‘bestuur binnen het bestuur’ heeft Pijnappel wel gehoord:”Waar sommige mensen veel invloed hebben, wil het ook nog weleens botsen. Dat heb ik ook weleens gehoord. Tegelijkertijd zijn er ook genoeg positief over het bestuur en zagen tijdens de ALV de prestaties er goed uit. Ik zou dan ook zeker niet spreken van onrust.”

Vertrek Eric Bakker verrassing

Ook interim voorzitter Peter van Neck geeft aan dat er van onrust geen sprake is:”Het kwam als een verrassing dat Eric Bakker ermee stopte. Maar wanneer iemand niet langer gemotiveerd is, valt er weinig aan te doen.” Ook de tweedeling van het bestuur ontkent van Neck:”Daar is geen sprake van. We gaan kijken welke vervolgstappen we nu moeten zetten om de boel weer op de rails te krijgen, daar zijn we nog over in beraad maar verder is er weinig aan de hand.”