VTO: top-opleider B-VCA en VOL-VCA!

De Arbowetgeving verplicht werkgevers om hun werknemers goed te instrueren over veiligheid, gezondheid en milieu op het werk. Met de cursus Basis-VCA van VTO voldoen zij ruimschoots aan die verplichting.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Voor wie is deze cursus bedoeld

De cursus is bedoeld voor alle werknemers die werkzaamheden op een bouwplaats of bedrijventerrein verrichten. Voor leidinggevenden is er de cursus VOL-VCA. Beide VTO-cursussen zijn zeer positief ontvangen door de branche, met name door de vooruitstrevende lesmethode, waarmee cursisten vlot leren en online kunnen oefenen.

VCA cursus volgen?

Met het cursusboek, de lespresentatie én de optionele e-learning hebben opleidingsinstituten hun klanten ook werkelijk iets te bieden: klassikaal, zelfstudie of hybride. De cursussen zijn gecertificeerd voor de verplichte Code 95-nascholing.

Het lesboek bestaat uit 9 hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een centraal onderwerp. Er is helder onderscheid gemaakt tussen B-VCA en VOL-VCA; voor B-VCA kan de cursist de groen gemarkeerde teksten overslaan. Voor VOL-VCA moet de cursist alle onderwerpen bestuderen.

De cursus is ontwikkeld door VTO in samenwerking met ImproCon BV. ImproCon is een adviesbureau voor kwaliteit, veiligheid, Arbo & milieu. Voor alle informatie kijkt u op vca-leren.nl of neemt u contact op met de rayonvertegenwoordiger van VekaBest & VTO.