Waarschuwen via navigatiesysteem voor wegwerkers

Rijkswaterstaat probeert door middel van een proef de veiligheid op de snelweg te verbeteren. Zij start een experiment waarbij weginspecteurs automobilisten via het navigatiesysteem kunnen waarschuwen bij pechgevallen en ongelukken. De veiligheid van inspecteurs, die regelmatig in het geding is, en van weggebruikers zou op deze manier vergroot moeten worden.

VekaBest verkeersleermiddelen - 2

— Advertentie —

Geel voertuig

Weginspecteurs plaatsen bij een ongeluk of ongeval hun gele voertuig diagonaal op een rijstrook of de vluchtstrook, om zodoende het ongeval te beveiligen. Tegelijkertijd zorgt deze afzetting regelmatig voor ongelukken. Deze veiligheidsmaatregel zal niet veranderen, wel zullen overige weggebruikers eerder op de hoogte worden gesteld van naderende afzettingen, aldus Rijkswaterstaat. 

Informatie

De proef werkt als volgt. Weginspecteurs zetten hun auto diagonaal op de weg, maar vervolgens verzenden ze door een druk op een knop via het mobiele telefoonnetwerk locatiegegevens naar het zogenoemde Flister-platform. Dat levert informatie aan navigatiesystemen en verkeers-apps met een abonnement op verkeersinformatie. Ook kan de informatie worden gebruikt door de radio. Rijkswaterstaat hoopt vooral op meer veiligheid tijdens de daluren. Bij een ongeluk of pechgeval ’s nachts, ontstaat vaak geen file die in de verkeersinformatie terecht komt, waardoor weggebruikers minder attent zijn op obstakels op de weg.

Flevoland

De proef zal in eerste instantie drie maanden gaan duren en er zullen tien weginspecteurs meedoen aan het experiment. Allen in de buurt van Flevoland.
Na drie maanden wordt bekeken of het nieuwe systeem daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de veiligheid.