Wat gaat er veranderen met de nieuwe WRM?

In december 2018 is de nieuwe WRM aangenomen. Bij het aannemen van de nieuwe WRM werden er een aantal veranderingen aangekondigd; de sanctie van de praktijkbegeleiding zou er worden afgehaald/aangepast, de VOG zou verplicht worden, de Minister werd opgeroepen om samen met de rijschoolsector te onderzoeken of er een leeftijdsgrens moet komen voor mensen die rijinstructeur willen worden, er zou gewerkt worden aan de professionalisering van de branche, en nog veel meer. Inmiddels zijn we minder dan een half jaar verwijderd van de invoering van de WRM. Tijd voor een overzichtje van de aanstaande veranderingen.

VERJO

— Advertentie —

Verplichtte VOG

De zogenaamde VOG staat voor ‘Verklaring Omtrent Gedrag”. Alle rijinstructeurs moeten binnen de nieuwe WRM een VOG aanvragen en deze kunnen overleggen om rijinstructeur te kunnen worden en/of blijven. De VOG moet  worden ingediend bij het aanvragen/verlengen van de pas. Kan de rijinstructeur geen VOG overleggen, dan wordt zijn lesbevoegdheid niet verleend/verlengd.

Minimaal VMBO GL of VMBO TL-niveau nodig

Wie rijinstructeur wil worden moet na de invoering van de nieuwe WRM, naast een geldig rijbewijs, ook beschikken over een schooldiploma met minimaal VMBO GL of VMBO TL-niveau. Vanaf dat moment is een VMBO-diploma basis of kader niet meer voldoende. Ook een ouder LTS- of ander LBO-diploma is dan niet meer voldoende. Wel blijft de mogelijkheid van de geschiktheidtest bij het IBKI bestaan, voor wie niet over een geschikt diploma beschikt.

IBKI bepaalt onderwerp eindexamen

Het examen van fase 3, de zogenaamde stagebeoordeling, gaat ook veranderen. Vanaf januari 2020 bepaalt de examinator aan de hand van je ingevulde instructievorderingenkaart het lesonderwerp. Dit onder andere om te voorkomen dat het onderwerp van de les van te voren al helemaal uitgeschreven en voorbereid wordt, wat nu regelmatig wel gebeurd.

Echte leerling praktijkbegeleiding

Ook moet voortaan tijdens de praktijkbegeleiding lesgegeven worden aan een echte leerling. Aanvullend op de vorige maatregel moeten deze samen voorkomen dat rijinstructeurs een ‘een toneelstukje’ opvoeren. Regelmatig gebeurde het namelijk dat instructeurs een bekende meenamen naar de praktijkbegeleiding en samen het lesonderwerp voorbereidden. Dat kan nu niet meer.

Afschaffing sanctie en meer

Vanaf 1 januari 2020 hoeft een rijinstructeur nog maar 1 praktijkbegeleiding af te leggen in een periode van 5 jaar. (Nu zijn dat er nog twee). Wie deze niet haalt mag maximaal twee keer een herkansing doen. Wie nog steeds geen voldoende haalt krijgt geen verlenging van de lesbevoegdheid van 5 jaar, maar van slechts 6 maanden en moet een verplichte praktijkopleiding volgen om daarna nog eens de praktijkbegeleiding te doen. Bij zakken mag er geen herkansing gedaan worden maar moet opnieuw de opleiding gevolgd worden.