Wijziging WRM wordt waarschijnlijk uitgesteld

RV

Gisteren meldde Rij-instructie op haar website dat de behandeling van de wijzigingen van de WRM pas na het zomerreces behandeld gaan worden. De kans dat hiermee de WRM op 1 januari wordt gewijzigd is daarmee stukken kleiner geworden.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Al sinds de invoering van de WRM in 2009 bestaat er veel kritiek op de wet. Met name de praktijkbegeleiding, waarbij rijinstructeurs hun lesbevoegdheid kunnen verliezen, stuit op veel verzet. De leden van de Tweede Kamer zijn de afgelopen jaren overstelpt met bezwaren tegen en vragen over de WRM. Hoe eerder de wet veranderd zou worden, hoe beter, zo luidde het algemene oordeel van de rijschoolbranche.

Te veel vragen

Vanwege de bezwaren die bij een groot deel van de rijinstructeurs bestaan is een politieke lobby gestart. En nu breekt de ongeorganiseerde branche zich op. Want hoe ironisch is het dat juist het grote aantal vragen, met vaak dezelfde strekking, zorgt voor wederom een vertraging van het doorvoeren van de wijzigingen. Wanneer het de branche gelukt was om de vragen te kanaliseren, was de WRM wellicht wel al lang veranderd. Hier ligt een gezamenlijke opdracht aan Bovag, FAM en VRB om de niet aangesloten leden te verleiden tot een lidmaatschap bij een branchevereniging.

Liever langer wachten

Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, is van mening dat de nieuwe WRM nog lang niet compleet is en in zijn ogen is 1 januari 2017 niet haalbaar. “De FAM hoopt nog steeds en gaat er eigenlijk gewoon vanuit dat er toch iets geregeld gaat worden voor de professionele opleider. Dat er onderscheid wordt gemaakt tussen goed en slecht en dat er bij de toelating en bijscholing iets gaat veranderen. Er moeten duidelijke lijnen worden uitgezet voor de toekomst. De FAM gaat zich de komende tijd echt sterk maken voor professionaliteit in onze branche”- aldus Ruud Rutten. 

Gijs Kantelberg van De VerkeersAcademie kan het herhaaldelijke uitstel wel begrijpen. “De minister wordt van alle kanten bestookt met vragen. Iedereen wil weer wat anders. Ik wil de theoretische bijscholing een extra kwaliteitsinjectie geven. Dat geeft dan weer weerstand bij rijscholen en het IBKI is ook niet erg innovatief en slagvaardig om op dit vlak verbeteringen aan te brengen”. 

Minister houdt voet bij stuk

Herhaaldelijk heeft de minister Schultz laten weten "over het algemeen tevreden te zijn met de WRM". De door rijinstructeurs vervloekte sanctie lijkt te blijven bestaan. De minister wil hiermee een instrument in handen houden om de slechtste rijinstructeurs aan te kunnen pakken.

Volgens de minister hoeven dan ook slechts "schoonheidsfoutjes" gerepareerd te worden. Zo komt de "overbodige" eerste praktijkbegeleiding te vervallen. De termijn voor het in kunnen trekken van de lesbevoegdheid wordt verlengd naar 8 weken. En het herintrederstraject wordt praktischer ingericht. Voor het overige verandert er niet veel, zo is de verwachting.

Wanneer de WRM nu dan wel wordt gewijzigd is nog onbekend. Doorgaans worden twee keer per jaar wetten ingevoerd of veranderd. Op 1 januari en op 1 juli. Nu 1 januari 2017 niet haalbaar lijkt, zal de nieuwe richtdatum 1 juli 2017 zijn.