Op iedere WRM-pas een pasfoto; IBKI verhoogt examentarieven

IBKI

IBKI zal per 1 april 2021 de tarieven van alle examens met 5% verhogen. Voor de meeste examens komt dit neer op €10 tot €15. Eén van de aanleidingen voor de verhoging is, dat IBKI van plan is om in de loop van 2021 alle huidige WRM-passen in één keer te vervangen door nieuwe passen die zijn voorzien van pasfoto’s.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Eerder was het plan om alleen nieuwe WRM-passen van een pasfoto te voorzien. Maar op verzoek van de branche ziet het IBKI hiervan af. Hierdoor zullen, veel eerder dan gepland, alle bevoegde instructeurs over een pas met foto beschikken. IBKI wil hiermee een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de rijschoolbranche leveren en komt hiermee tegemoet aan een breed gedragen wens van de brancheverenigingen.

Kosten structureel omhoog

De aanpassingen die IBKI heeft moeten doorvoeren als gevolg van de invoering van de gewijzigde WRM per 1 april 2020, hebben structureel tot  extra kosten geleid. Die hebben vooral te maken met softwareaanpassingen aan het plannings- en administratiesysteem. Ook de invoering van de VOG-plicht leidt bij het IBKI tot structureel hogere kosten..

Corona

Het zal niemand verbazen, maar ook het COVID 19-virus heeft dit jaar geleid tot onvoorziene extra kosten en zal naar verwachting ook in 2021 nog tot extra kosten leiden.

Alle kosten gaan met zo'n 5% omhoog. Dat geldt dus ook voor praktijkbegeleidingen en de aan- en afmeldkosten voor bijscholingen.