WRM wordt pas in september behandeld in Tweede Kamer

Afgelopen woensdag besloot de commissie Infrastructuur en Waterstaat dat de WRM plenair moet worden behandeld. Dit kan pas plaatsvinden na het zomerreces, op zijn vroegst in september. Hierdoor zullen de nieuwe regels en aanpassingen naar alle waarschijnlijkheid niet op 1 januari 2019 plaatsvinden, zoals verwacht, maar op zijn vroegst op 1 juli 2019.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De verlate invoering kan nadelige gevolgen hebben voor rijinstructeurs. Op het programma stonden de invoering van de VOG en het terugbrengen van de praktijkbegeleiding van twee naar één per vijf jaar. Erg vervelend voor rijinstructeurs wiens bevoegdheid verloopt voor 1 juli 2019, want zij zullen dan een tweede praktijkbegeleiding moeten afleggen. Voor op lange termijn staat onder andere de inhoud en frequentie van de bijscholingen op het programma. In Nederland volgen rijinstructeurs zo’n 3,5 uur bijscholing per jaar. Dit terwijl in buurlanden  Belgie en Duitsland rijinstructeurs twee dagen per jaar op bijscholing gaan. Inzet op bijscholing zou de kwaliteit van rijscholen snel kunnen vergroten.

Bijscholing van belang

Maurits von Martels, kamerlid voor het CDA, vindt ook dat de WRM snel behandeld moet worden:”:Er is baat bij duidelijkheid en dat zou niet te lang moeten duren. Ik zie de behandeling van dit onderwerp dan ook graag snel tegemoet. “ Von Martels vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar de bijscholing. “De bijscholing is van groot belang. Hier moeten hogere eisen aan gesteld worden. Het is belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt naar de kwaliteit van de rijopleiding maar ook naar de scholing van rijinstructeurs, zodat de niveauverschillen van de rijscholen onderling klein gehouden worden.” Ook kamerlid Remco Dijkstra van de VVD vindt de bijscholing van belang:”Vakkennis is belangrijk en daarom moet er ook zorgvuldig gekeken worden naar de bijscholing.” Dijkstra geeft aan inhoudelijk het onderwerp in september nader te bestuderen en daarvoor open te staan voor advies uit de branche.”  

Kwaliteit voor kwantiteit

Frank Hoornenborg van BOVAG wacht de behandeling van de WRM rustig af:”We weten dat dit soort processen tijd nodig hebben. Er moet zorgvuldig te werk gegaan worden en dat kost nu eenmaal tijd.” Hoornenborg vindt bijscholing belangrijk maar vindt wel dat kwaliteit voor kwantiteit gaat:”Scholen is altijd goed, en jezelf ontwikkelen als rijinstructeur zijnde is nodig. Scholing moet echter wel een aanvulling zijn en effectief een meerwaarde hebben voor het vak. Als je het aantal uren uitbreid zonder dat dit effectief bijdraagt stuit je enkel op veel weerstand.”