30 september Algemeen Overleg CBR bij Tweede Kamer

tweede kamer

Op 30 september 2020 staat het CBR centraal tijdens een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer. Dat schrijft Minister van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer, met daarin de voortgang van het CBR van de afgelopen periode. Rijschoolvandaag zet wat dingen op de rij.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In de brief informeert de minister de kamer over de verlenging van de 75 plusregeling en het theoriecertificaat. 

Onderzoek

Verder heeft de brief het over de maatregelen die het CBR heeft genomen om de reserveringstermijnen weer binnen de normen te krijgen (overwerken, meer medewerkers), maar dat moeilijk te voorspellen is wanneer de termijnen weer normaal zijn. 

Verder is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)in januari gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid van een stelselherziening medische rijgeschiktheid. Het onderzoek bevindt zich in de laatste fase, volgens de brief. 'Daarin zal de SWOV komen tot een selectie van alternatieve scenario's voor het huidige stelsel rondom medische rijgeschiktheid, inclusief het effect van de wijziging van de rijgeschiktheidskeuring op de verkeersveiligheid, de kosten en de doorlooptijd.' Het eindrapport wordt medio oktober gepubliceerd. 

Diabetes

Per 1 oktober 2020 wordt de Regeling eisen geschiktheid 2000 (REG2000) aangepast voor diabetes mellitus. Patiënten met diabetes die gekeurd moeten worden voor het rijbewijs kunnen vanaf dat moment ook samen met de diabetesverpleegkundige de diabetesvragenlijst doorlopen. Het aanvraagproces wordt hierdoor een stuk eenvoudiger en sluit beter aan bij de praktijk. 

Versoepelingen rijden met medicatie

Op basis van een advies van de gezondheidsraad wordt regelgeving over medicatiegebruik versoepelt.

Allereerst een versoepeling over het gebruik van antidepressiva. Waar het op dit moment slechts mogelijk is om na 3 jaar stabiele dosering te rijden, wordt een uitzondering mogelijk gemaakt voor mensen die 3 maanden een stabiele dosis van een antidepressivum gebruiken. Indien zij geen rijgevaarlijke bijwerkingen ervaren kunnen zij deelnemen aan het verkeer. De verplichte rijtest in de rijsimulator wordt afgeschaft. 

Daarnaast wordt het voor bestuurders uit groep 2 mogelijk om psychostimulantia te gebruiken voor andere aandoeningen dan ADHD, narcolepsie of idiopathische hypersomnolentie. Als er na enkele dagen geen rijgevaarlijke bijwerkingen optreden, kan de bestuurder rijgeschikt worden verklaard. 

Autisme

De minister heeft de Gezondheidsraad gevraagd een nieuw advies uit te brengen over rijden met autisme. De laatste weken werd duidelijk dat het advies van de Gezondheidsraad hierover niet gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek. Lees de complete brief hier.