ANWB:automobilisten dreigen te verdwalen in woud milieuzones

De ANWB waarschuwt dat automobilisten dreigen te verdwalen in een woud van milieuzones als het kabinet niet snel algemene regels presenteert. Daarom willen zij dat staatssecretaris Van Veldhoven nog voor de zomer met een plan komt.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

De ANWB heeft staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Water dringend verzocht vóór het zomerreces met voorstellen voor uniforme milieuzones in Nederland te komen. Als de minister langer wacht bestaat de kans dat gemeentes die een milieuzone willen invoeren hun eigen afwijkende regels gaan gebruiken. Volgens de ANWB wordt de verwarring die hierdoor bij automobilisten bestaat verder vergroot.

Uitstel overleg

De staatssecretaris stelde bestuurlijk overleg uit vanwege agendatechnische problemen. Handicap voor de bewindsvrouw is dat niet alle gemeentes al een nieuw bestuur hebben na de verkiezingen. Maar volgens de ANWB kan er zeker al een principeakkoord worden gesloten voordat de laatste gemeente heeft geformeerd.

Draagvlak

De ANWB is voorstander van schone lucht maar steunt een milieuzone alleen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt. Daarbij zijn aanvullende maatregelen nodig om te garanderen dat al haar leden de stad in kunnen en  moet de invoering binnen Nederland met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeuren.Volgens de bond is er alleen draagvlak bij het publiek als zo’n zone op eerlijke gronden en op goede wijze wordt ingevoerd.