Wat verandert er allemaal rondom de Eigen Verklaring?

Vanaf 1 november 2017 is het niet langer mogelijk om via TOP internet een Eigen verklaring in te dienen voor uw kandidaten. Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Maar er verandert meer.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Door zélf de Gezondheidsverklaring (de nieuwe naam voor de Eigen verklaring) in te vullen, denkt een kandidaat bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.

Uitnodiging voor rijscholen

Zoals afgesproken met vertegenwoordigers van de branche, zal het CBR deze nieuwe aanpak communiceren via de eigen kanalen (zoals www.cbr.nl). Daarnaast zijn er twee nieuwe middelen gemaakt die de kandidaten uitleggen hoe en waarom zij een verklaring moeten indienen.

  • Flyer: deze flyer hebben rijscholen van het CBR al via e-mail ontvangen en deze worden ook via de 53 examenlocaties van het CBR verspreid.
  • Filmpje: op de website van het CBR staat een video geplaatst waarin - op een voor jongeren aansprekende manier – wordt uitgelegd hoe en waarom zij een Gezondheidsverklaring moeten invullen. Rijscholen worden van harte uitgenodigd de link www.cbr.nl/benjijgezondgenoeg door te mailen naar hun eigen kandidaten en ook te verspreiden via de eigen communicatiekanalen (denk daarbij aan website, sociale media).
Vernieuwing vragenlijst

Binnenkort wordt ook de vragenlijst van de Gezondheidsverklaring vernieuwd. Het CBR streeft ernaar om sneller en slimmer uit te vragen, zodat mensen niet onnodig verwezen worden naar een arts of specialist. Ook zijn de vragen soms herschreven, vereenvoudigd of opgesplitst. Bovendien is de volgorde van de vragen gewijzigd (van eenvoudig en veelvoorkomend, naar ingewikkelder en zeldzamer). Beide vragenlijsten komen nog enige tijd naast elkaar voor.