Evaluatie gebruik ADAS tijdens praktijkexamen B-rijbewijs

Per 1 januari 2016 is het gebruik van ondersteunde systemen, zoals adaptive cruise control en blind spot monitor , op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Wanneer de kandidaat hier daadwerkelijk gebruik van maakt, dan wordt hij ook beoordeeld op het gebruik van het systeem in relatie tot het goed uitvoeren van de rijtaak.

Dit najaar start het CBR met een evaluatie naar het gebruik van ondersteunende maatregelen tijdens het examen. De afdelingen R&D en Productmanagement Rijvaardigheid van het CBR werken in samenwerking met de SWOV en de TU Delft aan deze evaluatie. Met de resultaten gaan deze partijen na wat ADAS in de toekomst betekent voor de rijopleiding en het rijexamen.

Examinatoren

Voor de evaluatie zullen examinatoren en rijinstructeurs bevraagd worden. Hierbij worden examinatoren gevraagd naar de ervaring van het gebruik van ADAS tijdens het praktijkexamen. Bij rijinstructeurs wordt nagegaan hoe zij tijdens de rijopleiding omgaan met ondersteunde systemen.

De resultaten van deze evaluatie worden medio 2018 verwacht.