Belgen mogen zelf kiezen waar politie gaat flitsen

In de maand april zullen de federale en lokale politie van België tegelijk 24 uur lang een flitsmarathon houden, waarbij de snelheid van voertuigen gecontroleerd zal worden. Bovendien kunnen burgers de politie vragen om te flitsen op locaties die zij aanduiden.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Dat kan van 31 maart tot 10 april op de website www.ikflitsmee.be. In de aanvraag moet vermeld zijn waarom daar geflitst moet worden, omdat zich in de omgeving bijvoorbeeld een school of speelplein bevindt. Het is de eerste keer dat de politiediensten op die schaal de bevolking betrekken bij een controleactie.

Het is aan de politiediensten om te bepalen of het opportuun is op die plaats een controle te houden.

De marathoncontrole in april kadert in een week vol snelheidscontroles, georganiseerd op Europees niveau door de organisatie TISPOL (European Traffic Police Network). Ze kadert ook in de snelheidscampagne van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) van de maand april. Die loopt onder het motto ‘Hij is te snel gegaan’ en richt zich op het tenietdoen van het te positieve beeld dat overdreven snelheid nog steeds heeft.

Op de aankondigende persconferentie gaf staatssecretaris Wathelet ook de cijfers mee van een enquête over snelheid in het verkeer. Het onderzoek van het BIVV gebeurde bij 1.540 automobilisten die het voorbije half jaar minstens 1.500 km hadden afgelegd. Uit dat onderzoek blijkt dat 9 op de 10 bestuurders bekennen dat ze het afgelopen jaar weleens 10 km/u sneller dan toegelaten hebben gereden. De helft zegt dit zelfs vaak of bijna altijd te doen.

Zone 30

Vooral de zone 30 blijkt problematisch: daar geven 7 op de 10 bestuurders toe dat ze weleens 50 km/u rijden, in plaats van de toegelaten 30 km/u. En bijna 6 op de 10 (57 pct) verklaren 70 km/u te rijden waar je maximum 50 km/u mag rijden. Twee op de drie bekennen dat ze weleens 20 km/u te hard rijden op de autosnelweg. Hoe jonger de bestuurders, hoe vaker ze toegeven dat ze het gaspedaal soms te diep indrukken.

Jonge en mannelijke bestuurders

De BIVV leidt uit het onderzoek af dat snel rijden een wijdverspreide gewoonte is en nog altijd sociaal aanvaard is onder Belgische automobilisten. Vooral jonge en mannelijke bestuurders zijn probleemgroepen die maatregelen vereisen.

Bron: Het Laatste Nieuws