BOVAG: accijnsmaatregel heeft negatief effect op schatkist

De accijnsverhoging op brandstoffen heeft geleid tot een enorme daling van de omzet uit benzine, diesel en LPG. De maatregel moet daarom 'het liefst vandaag nog' worden teruggedraaid, zegt BOVAG-bondsvoorzitter Bertho Eckhardt tegen BNR. "Het beoogde effect gaat compleet de verkeerde kant op."

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Min van 3 miljoen euro

CBS-cijfers wijzen erop dat de extra accijnsinkomsten uit benzine, diesel en LPG veel lager uit dan de 280 miljoen euro die het kabinet had ingeboekt voor de schatkist, maar in plaats daarvan is sprake van een min van 3 miljoen euro, zegt Eckhardt  op basis van de cijfers van het tweede kwartaal. "De insteek is heel simpel: terugdraaien van de accijnsmaatregel. Het was ooit de bedoeling om extra inkomsten voor het kabinet te realiseren."

Tol

België heeft plannen voor het verhogen van de accijns en Duitsland staat op het punt om tol in te voeren, maar daar kunnen we absoluut niet op wachten, meent Eckhardt. "We moeten eerst nog maar zien in hoeverre die verhoging in België wordt doorgevoerd en wat de effecten zijn, maar voorlopig is het nog lang niet zo ver. En ook rondom de Duitse tolheffing zal nog heel veel gesproken worden." Als het aan Eckhardt ligt gaat ook de eventuele brandstofindexatie voor 2015 van tafel.

'Geen fair play'

Eckhardt hoort links en rechts de vrees van ondernemers voor een grensverstorend effect en de aantasting van een level playing field. "De effecten zijn vooral in de grensstreken sterk merkbaar en je ziet dat het bij een beperkte groep van ondernemers terechtkomt. Dat is geen fair play meer. Of Wiebes nog tot andere conclusies zal komen? Ik kan het me niet voorstellen. Onze prognoses zijn gebaseerd op objectieve CBS-cijfers. Wij hebben de trend van kwartaal twee doorvertaald naar 2014 en zo komen we op de min van 3 miljoen euro."

Bron: BNR