BOVAG reageert op Kamervragen VVD over onderverzekerde rijscholen

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) heeft gisteren Kamervragen gesteld naar aanleiding van het nieuws over onderverzekerde rijscholen dat BNR onlangs naar buiten bracht. Leerlingen van rijscholen zouden de dupe zijn in het geval van schade bij rijscholen die onderverzekerd zijn en slecht opgestelde algemene voorwaarden hanteren. BOVAG laat vandaag weten de roep van Dijkstra om het kaf van het koren te scheiden in de rijschoolbranche van harte te ondersteunen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Dijkstra vraagt zich onder andere af hoe het kan dat rijscholen onvoldoende verzekerd rond kunnen rijden, of het niet zo hoort te zijn dat brancheorganisaties bij het signaleren van dergelijke situaties rijscholen direct verwijderen uit hun ledenbestand en of brancheorganisaties controleren of hun leden op verzekeringen en algemene voorwaarden integer en correct handelen.

Leerling nooit aansprakelijk

BOVAG laat vandaag in een reactie weten dat bij BOVAG-rijscholen doorbelasting conform de algemene voorwaarden uitgesloten is en dat de lidmaatschapseisen een uitgebreide verzekeringsdekking voorstellen. Ook zou een leerling nooit aansprakelijk zijn voor boetes en schade. BOVAG:”In de algemene voorwaarden van BOVAG Rijscholen, die tweezijdig met de ANWB in SER-verband zijn opgesteld, is opgenomen dat een bij BOVAG aangesloten rijschool de leerling volledig vrijwaart van schade en boetes tijdens de rijles. De enige uitzonderingen hierop vormen grove schuld of opzet en het gebruik van alcohol en verdovende middelen. Het is BOVAG-rijscholen niet toegestaan deze algemene voorwaarden in het nadeel van de consument te wijzigen of aan te vullen.”

 

Concurrentie onacceptabel excuus

BOVAG vindt het verder onacceptabel dat rijscholen als excuus voor de eerder genoemde zaken de grote concurrentie in de sector opvoeren. BOVAG:”Het is voor BOVAG onacceptabel en de lidmaatschapseisen schrijven dan ook al sinds jaar en dag voor dat de rijschool een Wettelijke Aansprakelijkheid met een minimale dekking van twee maal ruim 1,1 miljoen euro per jaar moet afsluiten, instructierisico meeverzekerd is, alle voertuigen conform de wet verzekerd moeten zijn inclusief de lesclausule en een inzittenden- of opzittendenverzekering moeten hebben. Concurrentie op basis van onderverzekering is simpelweg oneerlijke concurrentie, waar de consument uiteindelijk de dupe van wordt.”

Kaf van het koren scheiden

Dijkstra vraagt zich ook af wanneer, nu de nieuwe WRM aangenomen is, de eerste resultaten te zien zijn waarbij "foute rijscholen" hun bevoegdheid ontnomen kan worden. Daarnaast wil Dijkstra van de Minister weten hoe het staat met gesprekken met de branches en de voortgang om het kaf van het koren te scheiden en de rijschoolbranche op te schonen van lieden die er niet in horen.