Brancheverenigingen:”Wij doen geen jaarlijkse controle op verzekering leden”

Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde vorige week op gestelde Kamervragen van Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD over het bericht van BNR Nieuwsradio, in mei jl. over dat rijscholen hun algemene voorwaarden en verzekeringen niet altijd op orde hebben. In sommige gevallen zouden leerlingen daardoor opdraaien voor de kosten bij het rijden van schade of verkeersovertredingen. In haar antwoord gaf de Minister aan dat zij niet bekend is met onderverzekerde rijscholen en ook vanuit de brancheverenigingen geen signalen hierover zou hebben ontvangen. De minimale basis wettelijke aansprakelijkheid (WA) is immers alles dat een rijschool zou hoeven hebben volgens de wet.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Minister van Nieuwenhuizen:”De branchepartijen hebben aangegeven dat zij enkele voorbeelden kennen van situaties waarbij leerlingen schade en/of boetes zouden moeten betalen. Het betreft hier niet bij hen aangesloten rijscholen.” Over onverzekerde rijscholen is de Minister niets bekend. Van Nieuwenhuizen:” Er zijn bij mij geen rijscholen bekend die lesauto’s inzetten die niet voldoen aan minimale basis wettelijke aansprakelijkheid (WA) en dus onverzekerd zijn. Dat is een verplichting voor iedere autobezitter. Aanvullende verzekeringen, zoals een Casco (All Risk) en de inzittendenverzekering zijn niet verplicht en worden niet centraal geregistreerd. Er zijn daarover dan ook geen cijfers bekend.” 

Jaarlijkse controle

Volgens de Minister controleren de brancheverenigingen jaarlijks de verzekering van hun leden. Van Nieuwenhuizen:”De brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB hebben allen aangegeven dat ze leden jaarlijks controleren op verzekeringen, algemene voorwaarden en integer en correct handelen. De leden dienen hun polissen ter inzage te overleggen. Hoewel dit nog niet is voorgekomen wordt bij niet voldoen het lid geroyeerd.”

Geen controle verzekering

Bij navraag door Rijschoovandaag.nl bij de brancheverenigingen blijkt dit laatste niet het geval te zijn. Brancheverenigingen controleren niet jaarlijks hun leden op de verzekering en enkele verenigingen hebben na de berichtgeving van BNR geconstateerd dat niet alle leden de verzekering op orde hebben. Zo vertelt Peter van Neck, voorzitter van de VRB:”Wij controleren onze leden niet op een verzekering, dat is ook niet te doen. Na de uitzending van BNR hebben wij wel geconstateerd dat meerdere leden de verzekering niet op orde hadden.” Volgens van Neck is verzekeren voor rijscholen gecompliceerd:”Veel polissen sluiten taxi’s en lesauto’s uit. Verzekeraars die lesauto’s wel verzekeren hebben een automatische ‘les-/rijschoolclausule’. Wie die niet heeft is niet juist verzekerd. Eigenlijk zou dat wettelijk vast moeten liggen.” Van Neck constateert dat er regelmatig verzekeraars zijn die lesauto’s niet meer verzekeren:”Ik lees dat regelmatig op social media onder andere, met name scooters verzekeren voor het scooterrijbewijs is een hele lastige, veel verzekeraars willen hun handen er niet aan branden.”

Niet onze taak

Ook branchevereniging LBKR geeft aan de leden niet te controleren op de verzekering. LBKR:” Wij zien het niet als onze taak om hierop proactief te controleren. Bij rijscholen die het Rijleskeurmerk voeren gebeurd dit wel. Wel adviseren wij onze leden over verzekeringen, het gebruik van algemene voorwaarden en andere zaken in onze nieuwsmails en tijdens bijeenkomsten. Wij vinden voorlichting hierover belangrijk. Volgens ons is het de taak van de overheid om hierop te controleren en regels hiervoor te maken. Ook de tweede kamer vindt dit, want er is een motie aangenomen waarin de minister wordt gevraagd om te komen tot een rijscholenregister. Ons beeld is dat dit bij de rijscholen met een gezonde bedrijfsvoering wel in orde is. We hebben geen voorbeelden paraat van rijscholen die de verzekeringen niet voor elkaar hebben.”

Steekproefgewijs

Ook bij BOVAG worden rijscholen niet jaarlijks gecontroleerd. Tom Huyskens, woordvoerder van BOVAG:”Wij controleren een rijschool bij aanmelding en doen steekproefsgewijs controles, maar jaarlijks is niet haalbaar. Onze lidmaatschapseisen stellen wel een uitgebreide verzekeringsdekking voor. In de algemene voorwaarden van BOVAG Rijscholen -die tweezijdig met de ANWB in SER-verband zijn opgesteld- is opgenomen dat een bij BOVAG aangesloten rijschool de leerling volledig van aansprakelijkheid vrijwaart. De enige uitzonderingen hierop vormen grove schuld en opzet en het gebruik van alcohol en verdovende of geneesmiddelen. Het is BOVAG-rijscholen niet toegestaan deze algemene voorwaarden in het nadeel van de consument te wijzigen of aan te vullen.”