Brommobielfilm CBR duizend keer bekeken

De film over het praktijkexamen brommobiel van het CBR is in de eerste maand, na de plaatsing op 9 mei, duizend keer bekeken. Dat is ruim vijf keer zoveel als het aantal kandidaten dat jaarlijks praktijkexamen brommobiel doet.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De film werd gemaakt om mensen inzicht te geven hoe het gaat bij het praktijkexamen. Het CBR heeft dat de afgelopen jaren ook al in beeld gebracht voor de meeste andere examencategorieën. Net als bij de vorige films heeft het CBR examenkandidaten betrokken bij de inhoud van de film.

Aantal praktijkexamens brommobiel gedaald

Het is opvallend te noemen dat juist dit filmpje zoveel bekeken werd, aangezien het praktijkexamen brommobiel het enige examen is waarbij het aantal examens afnam in 2017. Uit jaarcijfers van het CBR blijkt dat het aantal afgenomen praktijkexamens in 2017 voor alle voortuigen steeg, behalve voor de brommobiel. Het aantal examens steeg voor de personenauto met 3%, voor de vrachtauto met 24%, taxi 12%, T-rijbewijs 23% en bus met 13% ten opzichte van 2016. Alleen de examens voor de brommobiel namen af van 182 in 2016 naar 132 in 2017.