CBR hoopt eind dit jaar weer binnen de afgesproken reserveringstermijnen te komen

Steeds meer Nederlanders willen rijexamen doen, zo meldt het CBR. Dat geldt niet alleen voor auto, motor en bromfiets. Ook het aantal rijexamens voor voertuigen van beroepschauffeurs blijft stijgen. Volgens het CBR is dit toe te schrijven aan de alsmaar groeiende economie.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In de eerste drie maanden van 2016 nam het CBR 148.754 examens en toetsen af voor auto, motor en bromfiets. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg dat aantal al met bijna 11.000 naar 159.735. Bij de beroepsexamens steeg het aantal in diezelfde periode met maar liefst 36 procent, van 8.551 naar 11.599.

CBR breidt verder uit

Het CBR kampt al tijden met extreme drukte. Op verschillende vestigingen moeten leerlingen die willen afrijden nu bijna drie maanden wachten voordat ze eindelijk op examen mogen. In Amsterdam kunnen rijschoolhouders die een praktijkexamen willen inboeken pas eind juni terecht. De norm staat op zeven weken.

Om zo goed mogelijk met de drukte om te gaan heeft het CBR vorig jaar al zestig nieuwe examinatoren geworven. Dit jaar komen daar nog eens zestig bij. Na een opleiding van drie maanden (voor examinator auto-examen) of negen maanden (voor examinator beroepsexamens) kunnen de nieuwe examinatoren direct aan de slag kunnen. Daarnaast blijft de organisatie overwerken. “Met de capaciteitsuitbreiding hopen we eind dit jaar voor de categorieën auto, motor en bromfiets weer binnen de afgesproken reserveringstermijnen te komen”, geeft het CBR aan. Dankzij de genomen maatregelen wordt de reserveringstermijn voor herexamen auto inmiddels in het merendeel van de locaties wel gehaald. 

Rijexamen inboeken

Rijschoolhouders kunnen het eerste rijexamen al twintig weken van tevoren reserveren. Dit zorgt ervoor dat rijscholen en leerlingen gezamenlijk de rijopleiding en dit examen op elkaar kunnen afstemmen. Voor een herexamen is dit anders. Daarom streeft het CBR ernaar dat leerlingen, indien nodig, al binnen vijf weken een herexamen voor de auto kunnen doen. Voor de overige praktijkexamens is dit binnen zeven weken.

Andere factoren

Naast de aantrekkende economie spelen ook andere factoren een rol. Zo steeg de vraag naar examens voor taxichauffeur in 2016 met ruim twintig procent door het vervallen van de vakbekwaamheidseisen voor taxiondernemers en de komst van de wet Werk en Zekerheid. Daarnaast was het aantal kandidaten voor het T-rijbewijs veel hoger dan verwacht. Waar in 2015 slechts 741 praktijkexamens voor het T-rijbewijs werden afgenomen, waren dit er in 2016 maar liefst 3.786. Ook dit geeft extra druk op de reserveringstermijnen voor het C-rijbewijs.