CBR informeert ministerie over aanbevelingen branche

De rijschoolbrancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB hebben afgelopen jaar aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat aanbevelingen gedaan om de rijschoolbranche te professionaliseren. Zo pleitte de organisaties om, onder andere, hogere eisen te stellen aan de taalvaardigheid van rijinstructeurs en de kwaliteit van scholing en bijscholing te controleren en verbeteren op een aantal punten.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Een aantal aanbevelingen hebben de brancheorganisaties aan het CBR toebedeeld.  Het gaat dan om de volgende aanbevelingen:
 1. Trajecten praktijkbegeleiding instructeurs IBKI en CBR integreren tot 1 traject.
2. Onderzoeken of slagingspercentages CBR toe te wijzen zijn aan één persoon en of dit mee zou moeten wegen bij beoordeling praktijkbegeleiding.
3. Ontwikkelen van een opleidingssysteem voor rijopleiders voor opleiding van kandidaten op basis van 7-stappenplan branchepartijen, met alleen toegang voor rijscholen die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen.
 De 7 stappen zijn:
a. een getrapte opleiding;
b. portfolio van de instructeur met een certificering die geaccepteerd wordt door het CBR;
c. certificering door IBKI die tevens deel uitmaakt van het bijscholingstraject van de instructeur;
d. CBR faciliteert en accepteert portfolio van de leerling die onderdeel wordt van de examenuitslag;
e. gecertificeerde rijscholen krijgen privileges;
f. CBR stelt “APK-controles” in bij gecertificeerde rijscholen/instructeurs;
g. portfolio van de leerling als een verplicht onderdeel van de rijopleiding.

4. Koppeling maken tussen bestanden van controlerende overheidsinstanties.
5. Bevoegdheden bij CBR voor effectief sanctiebeleid ten opzichte van frauderende, bedreigende of marktverstorende partijen.

Terugkoppeling ministerie

Het CBR heeft het ministerie nu terugkoppeling gegeven over deze aanbevelingen. Het CBR:” Onze rijexamenkandidaten verdienen een gedegen opleiding, die ze goed voorbereidt op het halen van het rijbewijs, als basis voor een veilige verkeersdeelname. Voor de uitwerking moet er een aantal cruciale vraagstukken beantwoord worden, die niet binnen de bevoegdheid van het CBR liggen. Vanuit onze missie ‘Veilig thuiskomen’ pleiten we voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen (regulering van) opleidingen en rijscholen en de verkeersveiligheid.”

CBR en de brancheorganisaties hopen dat de aanbevelingen gerealiseerd zullen worden.