CBR klaar voor lentepiek rijexamens

Het CBR laat weten veel nieuwe examinatoren aangetrokken te hebben en door daarnaast ook over te werken, klaar te zijn voor de traditionele lentepiek. In het tweede kwartaal verwacht het CBR dat landelijk de reserveringstermijnen gehaald worden. Plaatselijk zijn wél overschrijdingen mogelijk, vooral in de Randstad.

VekaBest verkeersleermiddelen

— Advertentie —

De lentepiek ontstaat elk jaar door een grotere vraag naar examens. Vooral de belangstelling voor het motorrijbewijs neemt toe na de eerste voorjaarszon. Tegelijkertijd zijn er minder werkdagen in de periode rond Pasen en Pinksteren.

 

Aantal examens blijft toenemen

Het totaal aantal examens lijkt ook nog steeds in de lift te zitten. Voor het vierde jaar op rij nam het CBR in 2018 meer examens af dan in het jaar daarvoor. In 2018 waren dat bijna anderhalf miljoen examens. Bij de beroepsexamens zag het CBR een stijging van 9% bij de praktijkexamens t.o.v. het jaar daarvoor. Vooral de examens voor vrachtauto (15.943), bus (2.683), vrachtauto/bus met aanhangwagen (11.810) T-rijbewijs (5.009) zitten nog steeds sterk in de lift. Ook het aantal examens voor motor (+5,7% 38.146) en bromfiets (+10, % 34.904) nam toe. Het aantal examens voor de personenauto stabiliseerde, er werden 404.498 examens afgenomen, terwijl het aantal tussentijdse toetsen met 3% steeg naar bijna 96.000.

Reserveringstermijn weer behaald

Kandidaten hadden tot in het najaar van 2018 in enkele plaatsen nog te maken met langere reserveringstermijnen. Sindsdien haalt het CBR de reserveringstermijnen weer voor de autopraktijkexamens, zowel landelijk als in elk van de 54 praktijkexamencentra. Dit betekent dat de eerste examens binnen 7 weken gereserveerd kunnen worden en de herexamens binnen 5 weken.