CBR: nog geen definitief besluit over toekomst RIS

CBR rijswijk

Het CBR heeft nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van de Rijopleiding in Stappen (RIS). Dat schrijft het CBR in een brief. Vorig jaar mei organiseerde het CBR een bijeenkomst over de RIS, omdat onderdelen hiervan niet binnen de wettelijke taak van het CBR bleken te passen.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De taken waar het om gaat omtrent de RIS zijn de certificering, toezicht houden bij opleidingsinstituten voor RIS-instructeurs, praktijkbegeleiding voor de WRM-bevoegdheidspas en het beheer van RIS-leermiddelen.

Maatregel 24 en 25

Maatregel 24 'Invoeren nieuwe aanpak beginnend bestuurder' en maatregel 25 'Vernieuwingen praktijkexamen' vanuit het Landelijk actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (LAP) spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het vervolg van de RIS. 

Het CBR schrijft: "In het kader van maatregel 24 en 25 vanuit het LAP heeft het ministerie het denk- en doeplatform Beginnende Bestuurder opgericht. Het ministerie gaat het platform een aantal keer per jaar bijeenroepen om mee te denken over de aanpak, de uitwerkingen te bespreken en tussentijdse resultaten van de proeftuin(en) voor te leggen. Twee thema's hiervan zijn de rijopleiding en het examen. De invulling van de proeftuin moet nog bepaald worden, maar heeft mogelijk raakvlakken met de RIS."

Onderzoek

In de tussentijd heeft het CBR een aantal onderzoeken gedaan. Zo zijn er interviews gehouden met RIS-betrokkenen. "De betrokkenheid en bezorgdheid over en om de RIS is groot. Vanuit verkeersveiligheid oogpunt vinden de meeste geïnterviewden het een goed idee als de RIS als modulaire rijopleiding ingepast wordt in een nieuw toetsing- en examenmodel." 

Ook heeft de overheid diepteonderzoek gedaan naar hoe de verkeersveiligheid onder beginnende bestuurder kan worden vergroot en welke rol de opleiding hierin speelt. Verder heeft het ministerie aan Royal Haskoning DHV gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van de RIS. Dit onderzoek is inmiddels gestart. De resultaten worden in het voorjaar van 2020 verwacht.

Geen definitief besluit

Het CBR geeft nu aan dat er nog geen definitief besluit kan worden genomen, ondanks dat er wel onderzoek is gedaan.  "Hiervoor willen we onder andere de uitkomsten van het onderzoek naar de effectiviteit van RIS, het Startdocument+ (van Alliantie Samen Sterk. Red.) en de opzet van de proeftuinen afwachten. Uiteraard nemen we de uitkomsten van de interviews daar ook in mee. We zijn op dit moment in gesprek met het ministerie of en hoe we in afwachting van bovengenoemde ontwikkelingen, zoals de proeftuinen, en zo ja onder welke voorwaarden we doorgaan met het huidige RIS-model. We verwachten binnen een paar weken daarover duidelijkheid te hebben."

Ook komt er geen nieuwe bijeenkomst over de voortgang van de plannen. Wel laat het CBR weten dat de organisatie voorstander is van een modulair examenmodel, en dus een modulaire opleiding ondersteunt.