Clusteropdrachten motorexamen vervallen per 1 september 2018

De zogeheten clusteropdrachten tijdens het motorexamen komen per 1 september 2018 te vervallen. Dit besluit heeft het CBR genomen in overleg met de rijschoolbonden en de motorsportbond KNMV. Clusteropdrachten bij AVD-examens kunnen leiden tot onveilige en onwenselijke situaties voor zowel kandidaat als examinator oordelen de bonden en CBR.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Tijdens het motorexamen verkeersdeelneming (AVD) krijgt de kandidaat via een ontvangertje in zijn helm te horen waar hij naartoe moet rijden. Soms lukt dat niet, als de communicatieapparatuur stuk is of er geen instructeur mee kan om de routeopdrachten van de examinator door te geven. Dan moet de kandidaat tijdens de examenrit diverse keren stoppen voor drie tot vijf routeopdrachten. Deze zogeheten clusteropdrachten komen per 1 september 2018 te vervallen.

 

Onveilige situaties

Dit besluit heeft het CBR genomen in overleg met de rijschoolbonden en de motorsportbond KNMV. Clusteropdrachten bij AVD-examens kunnen leiden tot onveilige en onwenselijke situaties voor zowel kandidaat als examinator. Daarnaast vormt de communicatieapparatuur de enige mogelijkheid om in te grijpen tijdens het rijden van de motorkandidaat. Het gebruik van communicatieapparatuur is dan ook wettelijk verplicht bij motorrijles.

Instructeur verplicht aanwezig

Verder moet het AVD-examen worden afgenomen in bijzijn van een wettelijk bevoegde motorinstructeur. Bij voorkeur is dit de instructeur van wie de kandidaat les heeft gekregen. Mocht er vanaf 1 september geen bevoegde instructeur aanwezig zijn, gaat het AVD-examen niet door.

Het schrappen van de clusteropdracht bij het AVD-examen geldt niet voor dove of slechthorende motorkandidaten. Voor hen is de clusteropdracht de enige mogelijkheid om een volwaardig examen af te nemen.