Behandeling WRM in Tweede Kamer opnieuw uitgesteld

De behandeling van de wijzigingen in de WRM in de Tweede Kamer is opnieuw uitgesteld. Het onderwerp stond op de agenda voor het plenaire debat op 3 september aanstaande maar vandaag werd bekend dat dit niet doorgaat.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Onwaarschijnlijke datum

Kamerlid Maurits Martens van het CDA bevestigt het annuleren: “Het klopt dat de behandeling hiervan op 3 september niet doorgaat. Waarom dit is, is mij vooralsnog onbekend.” Martens vond 3 september echter wel een onwaarschijnlijke datum:”Ik heb gezien dat dit onderwerp gepland stond voor 3 september maar dat is op een maandag en meestal debatteren wij alleen op dinsdag, woensdag en donderdag. Ik hoop dat het onderwerp spoedig geagendeerd wordt. “

Eerder uitstel

Eind juli besloot de commissie Infrastructuur en Waterstaat dat de WRM plenair moet worden behandeld. Hierdoor kon dit pas plaatsvinden na het zomerreces, op 3 september. Ook deze datum gaat nu dus niet door. Hierdoor zullen ook de nieuwe regels en aanpassingen naar alle waarschijnlijkheid niet op 1 januari 2019 plaatsvinden, zoals verwacht, maar op zijn vroegst op 1 juli 2019.

Nadelige gevolgen

De verlate invoering kan nadelige gevolgen hebben voor rijinstructeurs. Op het programma stonden de invoering van de VOG en het terugbrengen van de praktijkbegeleiding van twee naar één per vijf jaar. Erg vervelend voor rijinstructeurs wiens bevoegdheid verloopt voor 1 juli 2019, want zij zullen dan een tweede praktijkbegeleiding moeten afleggen. Voor op lange termijn staat onder andere de inhoud en frequentie van de bijscholingen op het programma. In Nederland volgen rijinstructeurs zo’n 3,5 uur bijscholing per jaar. Dit terwijl in buurlanden  Belgie en Duitsland rijinstructeurs twee dagen per jaar op bijscholing gaan. Inzet op bijscholing zou de kwaliteit van rijscholen snel kunnen vergroten.