De commissie Roemer: de stand van zaken

roemer

Vorige week heeft de LBKR een Zoommeeting gehad met Emile Roemer en Jaap Uijlenbroek van de Commissie Roemer. Tijdens die bijeenkomst is uitleg gegeven over de huidige stand van zaken samengevat in een klaverblad met daarin de vier bouwstenen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Roemer begon met de uitleg van het klaverbald. Dit "klavertje 4" bestaat uit de 4 bouwstenen: de kwaliteit van de rijopleiding, het rijexamen, de rijscholen en de rijinstructeurs. Een van de doelstellingen van de Commissie is om met name de zogenoemde cowboys uit de branche halen. Nu wordt er een goede analyse gemaakt en daarna zullen de oplossingen uitgewerkt worden. Laten we het klaverblad eens doornemen.

klaverblad 1 roemer
Klaverblad 1: de kwaliteit van de rijopleiding

Er wordt geconstateerd dat niet alles in een examen kan worden getoetst. Bijvoorbeeld het rijden in het donker. Dat is de reden dat wordt nagedacht om de rijinstructeur een formelere rol in de toetsing van de leerling. Dat vergt een modulaire rijopleiding en een goed leerlingvolgsysteem. Ook komt er aandacht voor ADAS en autonoom rijden. Ook krijgt de gedachte van een permanente verkeerseducatie steeds meer vorm.

klaverblad 2 commissie roemer
Klaverblad 2

Ook het tweede klaverblad heeft het over meerdere toetsmomenten, waarbij de rijinstructeur naast de rijexaminator een rol speelt.

klaverblad 3 roemer
Klaverblad 3

Een belangrijke opdracht aan de commissie Roemer was om tot een certificeringsregeling voor rijscholen te komen. Onderdeel daarvan is dat er meer eisen aan de rijscholen als ook de rijinstructeurs wordt gesteld. Zwartwerken moet worden voorkomen en gedacht wordt aan een ondernemersopleiding voor rijschoolhouders. Ook een garantieregeling zoals in de reisbranche wordt onderzocht.

klaverblad 4
Klaverblad 4

De kwaliteit van de rijopleiding en de rijscholen hangt mede af van de kwaliteit van rijscholen. Daarbij komt aandacht voor ontwikkeling van de rijinstructeur als inspectie en toezicht op de rijinstructeur aan de orde.

Trechter

Al deze zaken komen in de trechter van de commissie Roemer. Ook jij kunt je bijdrage leveren door de enquête voor rijinstructeurs in te vullen. De enquête vind je in dit artikel.