De allereerste slimme verkeersborden in gebruik genomen

Vandaag werden de allereerste slimme verkeersborden in gebruik genomen, in het Friese plaatsje Huins. Door de borden hoef je geen snelheid te minderen als er geen ander verkeer is. Een idee van Sijbren van der Velde, een gepensioneerde onderwijzer uit Huins.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Van der Velde vond het niet logisch iedere keer af te remmen naar de snelheid van 70km per uur op de provinciale weg, ook als er geen ander verkeer is, alleen omdat er een bord staat. Daarom bedacht hij een oplossing: Een verkeersbord dat alleen werkt als er ander verkeer aankomt en je dan je snelheid aan laat passen.

Provincie blij verrast

De oud-onderwijzer stuurde zijn idee naar de provincie, die waren blij verrast en werkten het idee uit. Met als resultaat dat twee slimme verkeersborden aan beide kanten van de weg en twee detectielussen in het asfalt het verkeer bij een kruispunt op de N359 regelen vanaf vandaag .Op de N359 mocht je op veel plekken al 100 kilometer per uur rijden maar niet op plekken waar de provinciale weg kruist met landweggetjes, zoals bij Huins. Als er nu geen verkeer aan komt, mag je honderd kilometer per uur rijden. Komt er verkeer aan, dan licht het bord op en mag je maximaal 70.

In de toekomst meer slimme borden

De provincie Friesland  verwacht, dat als de slimme verkeersborden succes hebben, ze op veel meer plaatsen in Friesland geplaatst zullen worden.