STL hanteert te lage tarieven voor opleiden BBL-leerlingen voor beroepsvervoer

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek hanteert te lage tarieven voor het opleiden van BBL-leerlingen voor het beroepsvervoer. Hierdoor wordt het andere gecertificeerde opleiders haast onmogelijk gemaakt te concurreren.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek biedt Rijopleidingen aan BBL-leerlingen en sluit daarvoor overeenkomsten met verkeersscholen . Het tarief van een C-rijles ligt normaal gesproken rond de 65 euro. Rijscholen die de lessen  aanbieden via het Sectorinstituut Transport en Logistiek hanteren tarieven van rond de 40 euro. Een enorme korting, die ten goede zou komen van het STL. Die zelf overigens zeggen geen winstoogmerk te hanteren

STL dwingt rijschoolhouders tot kortingen

Volgens Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, delen vele opleiders deze mening: “Het is triest” vindt Rutten “Er is een tekort aan chauffeurs.  Er  zijn ruim honderd  KIWA gecertificeerde opleiders die voldoen aan SOOB. Maar ook al dien jij een goed plan van aanpak in, de subsidie gaat naar de twintigtal rijschoolhouders die aangesloten zijn bij STL. Deze worden vervolgens gedwongen kortingen van 25% te hanteren, waaraan STL verdient.”

FAM wil in gesprek

FAM wil hier graag iets aan doen: “Wij willen graag een oplossing voor deze ongelijkheid in het speelveld. We hebben al eerder gesprekken gevoerd met STL en SOOB, maar zij zien hier geen ongelijke behandeling in. We zullen ons dan ook blijven inzetten voor een gelijke behandeling en het gesprek aan blijven gaan.”

BOVAG doet geen uitspraken

Frank Hoornenborg van BOVAG wil geen uitspraken  doen over de gehanteerde tarieven: “Ik mag eenvoudigweg geen uitspraken doen betreffende gehanteerde tarieven. BOVAG is voor een vrije marktwerking en een gelijk speelveld. Als er onregelmatigheden optreden in regelgeving doet BOVAG onderzoek.”