De internetconsultatie van de Regeling Rijonderricht Rijbewijzen (RRM) staat open

De RRM is de ministeriële regeling waarin de wijzigingen in de WRM en het Besluit WRM (BRM) verder zijn uitgewerkt. Rijinstructeurs en andere belanghebbenden kunnen tot 6 november reageren op de voorstellen.

VTO

— Advertentie —

Aanpassingen in dat RRM gaan onder andere over de leerling bij de verplichte praktijkbegeleiding, de stage en de inhoud van het educatieve

traject in de 6 maanden verlenging van de WRM-bevoegdheid.

Onrust over echte leerling

Als we de internetconsultatie van de WRM erop naslaan zie je dat er onder rijinstructeurs die werkzaam zijn bij hulpdiensten veel onrust is over het feit dat ze echte leerlingen moeten gebruiken tijdens de praktijkbegeleiding. Vooralsnog houdt het ministerie vast aan de echte leerling. Maar bezwaren hiertegen moeten ze in overweging nemen. De motorvereniging KNMV heeft haar bezwaren al kenbaar gemaakt.

Stage zorgt voor obstakels

Ook de stage wordt aangepast. Een van de passieve stage-uren wordt opgeofferd. In plaats daarvan moet de rijinstucteur-in-opleiding tijdens zijn stage een tussentijdse toets of rijexamen bijwonen. De verwachting is dat het aantal stageplaatsen daarmee sterk zullen afnemen. Rijinstructeurs geven aan zelf mee te willen rijden tijdens een toets of rijexamen. Dat betekent dat er geen ruimte is voor de stagiair, die daarmee zijn opleiding niet af kan ronden. 

Geen overeenstemming over educatieve maatregel

Onder andere de LBKR heeft aangegeven tegen de huidige voorstellen over de educatieve maatregel te zijn. Het ligt dus in de lijn van de verwachting dat zij bezwaar zullen maken tegen deze maatregel.

Uitstel invoering WRM

De planning is steeds geweest dat de WRM op 1 januari 2020 wordt ingevoerd. Op het moment dat er veel bezwaren komen, komt de planning in gevaar. Dat zal nadelige gevolgen hebben voor rijinstructeurs van wie de bevoegdheidspas in de eerste helft van 2020 verloopt. Zij zullen bijvoorbeeld twee praktijkbegeleidingen moeten doen en daarmee duurder uit zijn dan onder de aangepaste WRM.

De internetconsultatie is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_rijonderricht_motorrijtuigen_2009.