De invloed van Brexit op het rijbewijs

Driving exam UK

Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie verlaten. Dit heeft tot gevolg dat diverse afspraken in Europees verband niet meer gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Op het gebied van mobiliteit heeft de Brexit ook gevolgen. Als er geen overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 29 maart 2019, dan hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU/EVA-landen.

VekaBest verkeersleermiddelen

— Advertentie —

Wie zich voor 29 maart 2019 ingeschreven heeft bij een Nederlandse gemeente heeft na 29 maart 2019 nog 15 maanden de tijd om het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk om te wisselen. Tijdens deze 15 maanden kan het rijbewijs onder dezelfde voorwaarden omgewisseld worden als voor de Brexit. Via de gemeente waar iemand staat ingeschreven kan de omwisseling van het rijbewijs aangevraagd worden bij de RDW.

Eerder een Nederlands rijbewijs gehad

Voor wie eerder een Nederlands rijbewijs heeft gehad (die nog geldig was na 30 juni 1985) geldt dat deze persoon ook na 29 maart 2019 het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk mag omwisselen voor een nieuw Nederlands rijbewijs. Vanaf 29 maart 2019 mag er nog 15 maanden met een geldig rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland gereden worden.

Vanaf 29 maart ingeschreven bij een Nederlandse gemeente?

Wie zich vanaf 29 maart 2019 inschrijft bij een Nederlandse gemeente kan alleen het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk omwisselen als diegene voor werk in Nederland is en onder de 30% regeling valt van de belastingdienst. Via de gemeente waar men staat ingeschreven kan de omwisseling van het rijbewijs aangevraagd worden bij de RDW. Voor wie geen 30% regeling van de belastingdienst heeft is het niet mogelijk om het rijbewijs om te wisselen. Om een Nederlands rijbewijs te krijgen moet dan een theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR gedaan worden. Wel mag deze persoon na inschrijving in Nederland nog 185 dagen met een geldig rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk rijden in Nederland.
 
 

Beroepschauffeurs

Voor beroepschauffeurs met een kwalificatiekaart (code 95) is het advies om het rijbewijs samen met de kwalificatiekaart voor 29 maart 2019 om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Vanaf 29 maart 2019 is het niet meer mogelijk om een kwalificatiekaart (code 95) bij te laten schrijven op een Nederlands rijbewijs. Dit betekent dat de vakbekwaamheid opnieuw in Nederland moet gehaald moet worden.