De rijschoolbranche had het nog nooit zo druk

Afgelopen week presenteerde het CBR het jaarverslag over 2017. Met opnieuw meer dan anderhalf miljoen afgenomen examens en toetsen, een zeer druk jaar. Voor het tweede jaar op rij steeg het animo voor examens sterk. De rijschoolbranche had het nog nooit zo druk.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

In 2017 werden er 1,3 miljoen theorie- en praktijkexamens afgenomen, Er waren 3 procent meer examenkandidaten dan in 2016. De stijgende vraag komt grotendeels door de aantrekkende economie. Ook zijn er steeds meer 17-jarigen die hun rijbewijs willen halen, zelfs meer dan 18-jarigen.

Stijging theorie- en praktijkexamens

Het aantal theorie-examens voor de auto steeg met 9576 van 551.400 in 2016 naar 560.976 in 2017  Het aantal afgenomen praktijkexamen steeg voor de personenauto met 3%, voor de vrachtauto met 24%, taxi 12%, T-rijbewijs 23% en bus met 13% ten opzichte van 2016. Alleen de examens voor de brommobiel namen af van 182 in 2016 naar 132 in 2017. Ook bij de beroepsexamens was er een stijging te zien. Zo was er bij het examen voor de vrachtwagen een toename van 28% en bij het busexamen 13%.

Stijgende vraag

Om de stijgende vraag aan te kunnen werkt het CBR hard aan oplossingen. Zo worden er extra examinators aangenomen en worden er ook ’s avonds en in het weekend theorie-examens afgenomen. Daarnaast heeft het CBR een social media campagne gelanceerd om klanten actief voor te lichten over de beste voorbereiding op het rijexamen. Die begint met de keuze van een goede rijschool.