Nieuws voor rijscholen

Rijschoolbranche

Definitief aanbevelingendocument van FAM, BOVAG en VRB

dinsdag 13 juni 2017 | Miranda Schenkhuizen

Tijdens de behandeling van de voorgenomen wijzigingen op de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 (WRM) is bij de rijschoolbranche veel onvrede geuit over de huidige kwaliteit van de rijopleidingen en misleiding van (aankomende) rijinstructeurs. De brancheorganisaties trekken zich de huidige problematiek aan en willen samen met de overheid optrekken om de kwaliteit te verbeteren, misstanden weg te nemen en instructeurs een duidelijk perspectief te bieden voor een goede rijopleiding.

De VerkeersAcademie (advertentie)

FAM, BOVAG en VRB hebben een definitief aanbevelingendocument aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit Aanbevelingendocument is het vervolg op het eerder verstuurde Startdocument (augustus 2016) en de Vervolgdocumenten van VRB en FAM (oktober 2016) en BOVAG Rijscholen (februari 2017). Hieronder volgen de belangrijkste aanbevelingen:

Opleidingsniveau

De toelatingseisen om de opleiding tot rijinstructeur te volgen is volgens de brancheorganisaties niet toereikend. Kandidaten moeten in bezit zijn van het B-rijbewijs en beschikken over een MAVO-, VMBO-, LBO- of VBO-diploma. Voor deze diploma-eis bestaat een ontheffingsmogelijkheid, middels een geschiktheidstest van het IBKI, waardoor de opleidingseis de facto niet bestaat. De brancheorganisaties pleiten voor het schrappen van deze ontheffingsmogelijkheid en willen daarnaast de eis toevoegen dat kandidaten de Nederlandse taal voldoende beheersen (minimaal mbo 3-niveau). Ook dient volgens de organisaties de opleiding zelf verbeterd te worden.

Praktische scholing

Tijdens de instructeur opleiding moet meer aandacht worden gegeven aan praktische scholing, waarbij de aankomende instructeur, vóór aanvang van de stage leert omgaan met zaken als dubbele bediening en spiegels, stuur-ingreep, en het maken van een noodstop. Ook dient de nadruk in de scholing meer te komen liggen op de didactische aspecten, zoals het omgaan met de beperkingen van een leerling zoals ADHD.

Stage

De huidige stage bestaat uit 5 uur passief meerijden en 35 uur actief als rijinstructeur. De brancheorganisaties zijn van mening dat dit te weinig is en zien de stage graag verhoogd naar 50 uur waarbij er ook steekproefsgewijs controle moet komen op de inhoud.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De brancheorganisaties pleiten er verder voor dat rijinstructeurs in spé een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgegeven aan het IBKI, voorafgaand aan het examen tot rijinstructeur. Vervanging van de VOG geschiedt vervolgens elke vijf jaar bij afronding van het bijscholingstraject.

Praktijkgerichte intredetoets

Door een praktijkgerichte intredetoets in te voeren wil de rijschoolbranche serieuze kandidaten aantrekken voor de opleiding. Tegelijkertijd kan hiermee ook de rijvaardigheid, het gedrag en de sociale vaardigheden van de kandidaat rijinstructeur vooraf worden getoetst om te controleren of dit op het juiste niveau is. Dit instituut kijkt of de rijvaardigheid van de kandidaat op het juiste basis niveau is.

Bijscholingen

De brancheorganisaties zien graag dat er vier verplichte scholingsdagdelen komen voor instructeurs in het eerste jaar naar het behalen van hun WRM-bevoegdheidspas. Ook is geadviseerd instructeurs in het eerste jaar minimaal vier maanden te laten wachten met de eerste 2 verplichte scholingsdagdelen zodat ze tussentijds ervaringen kunnen delen en toepassen. En vervolgens moet er ook tussen de eerste en tweede 2 dagdelen een pauze komen van 4 maanden. Verder is aangegeven dat de kwaliteit van theoretische bijscholingen omhoog moet waarbij er meer interactie gaan komen tussen docent als cursist. Daarnaast ziet de branche graag dat de huidige praktijkbegeleidingstrajecten omgevormd worden tot 1 éénvormig traject, waarbij het huidige RIS begeleidingstraject de standaard is. De branchepartijen willen vasthouden aan de zes verplichte dagdelen bijscholing in 5 jaar. 

Vervolggesprekken

Het aanbevelingendocument dat in mei is verstuurd, is inhoudelijk uitgebreid besproken met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, CBR en IBKI. Er zijn vervolgstappen gezet en actiepunten benoemd om de rijscholenbranche verder te professionaliseren. Samen met het Ministerie, CBR en IBKI hebben de brancheorganisaties elke aanbeveling doorlopen en gekeken of deze nog meegenomen kan worden in de Nota van wijzigingen, zodat het nog toegevoegd kan worden aan het huidige wetswijzigingsvoorstel. Er zijn daarbij ook aanbevelingen die verwerkt moeten worden in een volgende wijzigingsronde van de wet, omdat er nog tijd nodig is om de aanbeveling verder uit te werken of omdat er nog meer onderzoek naar verricht dient te worden. Naar verwachting zullen alle wijzigingen binnen 2,5 tot 3 jaar gerealiseerd kunnen worden.


Bekijk het volledige nieuwsarchief van Rijschoolvandaag.nl »

Over Rijschoolvandaag.nl

Rijschoolvandaag.nl is dé nieuwssite voor rijopleiders en instructeurs. Dagelijks vind je op deze site nieuwsberichten over verkeer en vervoer, toegespitst op verkeersprofessionals die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen op hun vakgebied. Lees meer »

Gratis digitale nieuwsbrief

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang wekelijks een overzicht van alle nieuwsberichten die verschenen op Rijschoolvandaag.nl

Gratis digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!