VekaBest introduceert de nieuwe DRIVE! praktijk rijopleidingsmethode

Voor een effectieve rijopleiding is het belangrijk dat de rijinstructeur en de leerling gedeelde inzichten hebben over de actuele stand van zaken van de rijopleiding en de resterende verbeterpunten. De bekende Rijopleiding In Stappen is daarbij een prima basis, maar het kan (nog) beter. Precies dát biedt de DRIVE! methode die VekaBest binnenkort op de markt brengt.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Verschillende inzichten

De praktijkrijopleiding wordt een stuk effectiever als de instructeur en de leerling op elk moment tijdens die opleiding hetzelfde beeld hebben van ‘het huidige niveau’ van de leerling. En juist dat gezamenlijke inzicht ontbreekt momenteel vaak. Hierdoor kan de instructeur (het vervolg van) de rijopleiding onvoldoende afstemmen op de behoeften van de leerling, terwijl de leerling zich onvoldoende gestructureerd kan focussen op het verbeteren van zijn/haar zwakke plekken.

Ook de ouders tasten soms in het duister, wat tot discussie kan leiden bijvoorbeeld over het moment van aanvragen van het praktijkexamen. Verder heeft de rijschoolhouder, behalve inzicht in slagingspercentages en de tevredenheid van leerlingen, weinig tot geen tools om de didactische effectiviteit van instructeurs te monitoren en te managen.

Online scoreformulieren en rapportages

Om dié zwakke plekken weg te nemen, bevat de DRIVE! methode scoreformulieren die de leerling en de instructeur op vier momenten tijdens de opleiding invullen. Door inzicht in elkaars scoreformulieren en door rapportages die op basis van de scoreformulieren worden gegenereerd, komen de leerling en de instructeur tot gezamenlijke inzichten over de actuele stand van zaken en kunnen ze prioriteiten stellen voor het vervolg van de rijopleiding. De scoreformulieren en rapportagemethode zijn ontwikkeld door Cito, de kennispartner voor toetsing en examinering.

Binnen de DRIVE! rijopleidingsmethode zijn de scoreformulieren en rapportages online beschikbaar en kunnen ze dus ook aan het begin of einde van de rijles op de telefoon of tablet worden ingevuld en bekeken. Voor de ouders en de rijschoolhouder is er een meekijkfunctie.

DRIVE!

De DRIVE! methode bevat – naast de scoreformulieren en rapportages – het praktijkboek ‘De Rijopleiding In Stappen’ en een interactieve Internetportal waarop de leerling met oefeningen en multimediamateriaal de theorie van de praktijkrijopleiding op 21e-eeuwse wijze onder de knie kan krijgen.

Bijscholing WRM

De opleiding van instructeurs voor de DRIVE! methode telt voor vier dagdelen mee in de WRM-bijscholing (Onderwerp 48 -  de ontwikkelingsgerichte rijopleiding). De Verkeersacademie zal deze opleiding in haar assortiment opnemen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In september 2017 organiseert VekaBest voorlichtingsbijeenkomsten over de DRIVE! methode voor geïnteresseerde rijopleiders. Tijdens die bijeenkomsten zal Cito de theorie achter de scoreformulieren en de werking ervan toelichten.