Er komt een vrachtwagenheffing op Nederlandse snelwegen

vrachtwagen

Het kabinet heeft ingestemd op het wetsvoorstel minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over vrachtwagenheffing. Met de heffing gaat binnen- en buitenlands vrachtwagenverkeer voor het gebruik van de weg betalen. Het wetsvoorstel moet nog wel naar de Raad van State en de Tweede Kamer.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

De vrachtwagenheffing zal gaan gelden op alle autosnelwegen en wegen waarop naar verwachting uitwijk van vrachtverkeer zal plaatsvinden en onder het motto van 'de vervuiler betaalt'. Hoe schoner de vrachtwagen, hoe minder er betaald hoeft te worden.

Europese richtlijn

Bij het vormgeven van de vrachtwagenheffing zijn de Europese richtlijnen als uitgangspunt genomen. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen. Met een gemiddeld tarief van 14,9 cent per kilometer sluit Nederland aan op heffingen in de buurlanden.

De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtverkeer, geeft Rijksoverheid aan in een persbericht.

Goedkeuring

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.