Europese Commissie: Nederland moet voorschriften rijbewijs naleven

De Europese Commissie heeft Nederland een verzoek gestuurd om voorschriften omtrent het rijbewijs beter na te leven. Ook heeft de commissie een herinnering gestuurd om een verslag in te leveren over de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen. Nederland is daar al ruim een jaar te laat mee. Dat meldt TTM.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Samen met Duitsland, Italië en Letland kreeg Nederland een aanmaningsbrief van de Europese commissie met het verzoek de gemeenschappelijke Europese voorschriften betreffende het rijbewijs na te leven. In deze voorschriften ligt vast hoe beperkingen van het rijbewijs (zoals het dragen van een bril) en andere informatie weergegeven moeten worden op het rijbewijs. Een lastig verzoek omdat in ons land, evenals in Duitsland, Italië en Letland, nationale regelgeving gehanteerd worden, die in strijd is met enkele regels van de Europese Commissie.  Nederland, evenals de andere lidstaten, heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd.

verslagleggingsverplichting

Ook kreeg Nederland een herinnering betreffende de verslagleggingsverplichting over de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen. Volgens de richtlijn moeten de lidstaten de Commissie iedere twee jaar verslag doen over de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (bussen, vrachtwagens en zware aanhangwagens). Dit verslag moest al op 31 maart 2017 ingediend worden, maar dat is dus niet gebeurd. Nederland heeft nu twee maanden de tijd alsnog een verslag aan te leveren; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

Tik op de vingers

Duitsland, Polen en Slovenië kregen ook nog even een tik op de vingers omdat ze de  Europese voorschriften betreffende de maximaal toegestane gewichten en afmetingen van voertuigen nog niet volledig in nationale wetgeving hebben omgezet. Deze voorschriften, die betrekking hebben op het internationale verkeer, spelen een belangrijke rol bij de werking van de interne markt en het vrije verkeer van goederen in Europa. De richtlijn voorziet onder meer in afwijkingen voor zware vrachtwagens met verbeterde aerodynamische prestaties, of die met alternatieve brandstoffen worden aangedreven. Het doel hiervan is het gebruik van voertuigen, die langer of zwaarder kunnen zijn dan conventionele voertuigen, niet te bestraffen. Deze richtlijn moest uiterlijk op 7 mei 2017 door de lidstaten zijn omgezet.