‘Extra inspanning nodig om verkeersslachtoffers terug te dringen’

Om de beleidsdoelstelling op het gebied van verkeersveiligheid te kunnen behalen zijn er meer maatregelen nodig, zo schrijft het SWOV in een brief aan de Tweede Kamer. De huidige doelstelling - in 2020 niet meer dan 500 verkeersdoden en 10.600 verkeersgewonden - lijkt volgens de stichting op dit moment niet haalbaar.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —


SWOV schreef in het jaarlijks rapport ‘Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014’ welke extra inspanningen er kunnen worden gedaan om de doelstelling betreffende verkeersveiligheid voor 2020 te kunnen bereiken.

Daling

Verkeersdoden zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Hoewel er in 2003 nog 1.088 mensen door een verkeersongeluk overleden, waren dat in 2013 nog 570 mensen, zo is te lezen in een eerder onderzoek van SWOV. Bijna een halvering in tien jaar tijd. Nog verder terug in de tijd (in de jaren zeventig) overleden zelfs meer dan 3.000 mensen per jaar aan een verkeersongeluk. Er heeft de afgelopen jaren een flinke daling plaatsgevonden, toch moet er volgens de stichting nu wel wat gebeuren om de daling door te zetten.

Aanbeveling

SWOV beveelt in de beleidsimpuls aan om de kwaliteit van de benodigde ongeval- en mobiliteitsgegevens verder te verbeteren. Er wordt in het rapport veel gesproken over de veiligheid van fietsers en hoe deze te verbeteren. Aangezien fietsers vaak het slachtoffer zijn van verkeersongelukken. 

Voorlichting

Het aantal slachtoffers is over het algemeen moeilijk aan te tonen, aldus SWOV. Wel kan met behulp van evaluatieonderzoek, worden nagegaan tot welke gedragsaanpassingen de activiteiten hebben geleid. SWOV beveelt daarom aan om een dergelijk evaluatieonderzoek uit te voeren.

In 2015 brengt SWOV een nieuwe prognose van de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 en in 2030 uit.