Rijbewijskeuring wordt eenvoudiger

Mensen die een aandoening hebben en daarvoor gekeurd moeten worden voor hun rijbewijs, hoeven niet altijd meer naar een onafhankelijke arts. Ze kunnen hiervoor terecht bij hun eigen arts of specialist, mits deze hieraan mee wil werken.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Duur

De keuring door een onafhankelijke arts is vaak duur en omslachtig en wordt daarom in sommige gevallen niet meer noodzakelijk. Het gaat hierbij om mensen met oogaandoeningen, spierziekten, slaapproblemen en bepaalde vormen van dementie, zo laat minister Schultz van Haegen weten in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf dit voorjaar mogen deze mensen informatie van hun eigen medisch specialist opsturen naar het CBR. Aan de hand hiervan bekijkt het CBR of de man of vrouw nog mag autorijden. Op dit moment moet er nog een tweede, onafhankelijk arts bij worden gehaald.  

Veilig

Minister Schultz past de regels aan op advies van de Gezondheidsraad. Deze raad adviseert de minister periodiek over de voorwaarden en eisen aan rijbewijskeuringen. De minister laat zich door deze raad adviseren, omdat zij geen strengere eisen wil stellen aan rijbewijskeuringen dan nodig is vanuit verkeersveiligheidsperspectief. “Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, maar ik vind het ook belangrijk dat de eisen niet strenger zijn dan nodig is voor de verkeersveiligheid. Door de procedure makkelijker en goedkoper te maken, helpen we mensen om langer mobiel te blijven”, zo legt de minister uit in de Telegraaf.
 

Hoewel er op dit moment alleen mensen met een hartkastje of nierschade gegevens van de eigen specialist kunnen insturen voor de beoordeling van het CBR, komt er vanaf het voorjaar een grote niet groep patiënten bij. De eigen specialist moet hier wel aan mee willen werken en de betrokkene zelf moet ook toestemming geven. 

Meer versoepeling en uitleg

Ook de rijbeoordelingseisen van mensen met epilepsie en van mensen die een TIA hebben gehad, worden versoepeld. Daarnaast wordt het invullen van de Eigen Verklaring beter uitgelegd.