Felicitatiekaart geslaagde kandidaten

Het CBR scherpt met ingang van 1 juli 2014 met de felicitatiekaart de procedure bij de digitale uitslagverwerking aan. De maatregel volgt op een tv-uitzending van RTL Nieuws over rijbewijzen die ten onrechte afgegeven zijn als gevolg van een registratiefout in de uitslagverwerking.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Lees hier het bericht over de enquête van RTL Nieuws aangaande de rijbewijzen die onterecht door het CBR verstrekt zijn.

Per 1 juli 2014 handtekening kandidaat

Voorheen verwerkte een examinator de uitslag aan tafel aansluitend aan de examenrit, in het bijzijn van de kandidaat. Bij geslaagde kandidaten controleerde hij samen met de kandidaat de gegevens. Wanneer de kandidaat de correctheid van de gegevens mondeling had bevestigd, verzond de examinator de uitslag via zijn tablet. Als extra controle zet een geslaagde kandidaat vanaf 1 juli zijn handtekening op een papieren uitslagformulier naast die van de examinator. Hiermee bevestigt de kandidaat ook dat hij/zij gezien heeft dat de examinator de examenuitslag als voldoende heeft verzonden. Via een doordruk komen beide handtekeningen op een felicitatiekaart te staan, die de kandidaat vervolgens meekrijgt.

Rechten kaart

Aan de felicitatiekaart kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend voor het aanvragen van een rijbewijs blijft de digitale uitslagverwerking. Daarbij worden de gegevens van een geslaagde kandidaat opgenomen in het centrale rijbewijzenregister van de RDW.

Tijdelijke maatregel

De papieren felicitatiekaart geldt als een tijdelijke maatregel. Het CBR ontwikkelt namelijk een aanpassing in de tablets van examinatoren om digitaal een aanvullende controle uit te voeren op de uitslag. Die zal naar verwachting eind dit jaar zijn beslag krijgen.

Bron: CBR