Strengere lidmaatschapseisen voor BOVAG-rijscholen

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van BOVAG-rijscholen beter te waarborgen, stelt BOVAG strengere eisen aan het lidmaatschap. Voor nieuw toetredende rijscholen gaan de eisen per 1 juli 2014 in. In de loop van volgend jaar worden ook alle circa 1.000 bestaande leden grondig getoetst.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Stijging en daling

Afgelopen jaar steeg het aantal rijscholen in Nederland tot ruim boven de 8.000, terwijl het totaal aantal examens daalde. In die verzadigde markt gaven vele rijscholen de pijp aan Maarten, maar tegelijkertijd waren er ook weer heel veel nieuwe toetreders, waardoor er netto weer een groei werd gerealiseerd. Veel van die nieuwe rijscholen verdwijnen snel weer van het toneel, omdat zij doorgaans weinig kaas hebben gegeten van het ondernemerschap. Een goede instructeur maakt immers nog geen goede ondernemer. Ook belastingen, sociale premies en verzekeringen moeten voldaan worden en er zal dus een reële kostprijscalculatie moeten worden gedaan om het hoofd boven water te houden.

Belastingdienst

De hevige concurrentie in de rijscholenbranche kan gunstig zijn voor consumenten, maar meer dan eens wordt de klant juist de dupe van malafide of onwetende rijschoolhouders die al snel het bijltje erbij neergooien. BOVAG heeft al vaker bij de politiek aan de bel getrokken om maatregelen te nemen en de markt beter te reguleren. De Belastingdienst treedt nu gerichter op tegen malafide rijscholen en er komt later dit jaar een onafhankelijke website waar de consument de kwaliteit van een rijschool kan toetsen. Voor BOVAG gaat dit alles niet ver genoeg en vandaar zijn vanaf 1 juli 2014 nieuwe eisen van kracht voor het BOVAG-lidmaatschap.

Garantiefonds

De nieuwe eisen houden onder andere in dat alle instructeurs van BOVAG-rijscholen een Verklaring omtrent Gedrag moeten overleggen. Niet alleen met betrekking tot financiële malversaties en geweldsdelicten, maar ook op het vlak van zedendelicten. Ouders moeten er immers op kunnen vertrouwen dat hun -soms minderjarige- kinderen èn hun centen in goede handen zijn. Daarnaast wordt er een kredietcheck uitgevoerd, aangezien alle BOVAG-rijscholen automatisch aangesloten zijn bij het BOVAG Garantiefonds (BGF) Rijscholen. De vereniging BOVAG staat immers in voor de financiële gevolgen van een onverhoopt faillissement van haar leden en stelt gedupeerde consumenten in zulke gevallen schadeloos. Verder worden er nadere eisen gesteld aan minimale slagingspercentages en optimale transparantie richting consumenten.

Klantbeoordelingen

BOVAG adviseert consumenten niet over één nacht ijs te gaan bij het selecteren van een rijschool, maar eerst goed informatie in te winnen bij vrienden, kennissen en familie naar ervaringen of op internet (klantbeoordelingen).
BOVAG laat de consument weten: "Staart u zich niet blind op alleen lesprijzen of spoedopleidingen, want goedkoop valt meer dan eens uit als duurkoop en 'snel' is wat anders dan 'goed'. Indien u kiest voor een bij BOVAG aangesloten rijschool, kunt u in geval van een geschil sowieso kosteloos gebruik maken van bemiddeling door juristen van BOVAG en in het uiterste geval is er de onafhankelijke Geschillencommissie Rijopleidingen, waar alle BOVAG-leden automatisch bij zijn aangesloten. Dat bespaart een kostbare gang naar de rechtbank. Bovendien werken rijschoolhouders die bij BOVAG zijn aangesloten conform algemene voorwaarden die zijn opgesteld in overleg met consumentenorganisaties ANWB en Consumentenbond."

Bron: BOVAG