Hoe de hardopdenkmethode kans op botsing met motorrijder voorkomt

Een studie van de Universiteit van Nottingham constateert dat fatale aanrijdingen tussen auto’s en motoren worden veroorzaakt door fouten in het kortetermijngeheugen van autorijders. De onderzoekers komen ook met een oplossing.

VTO

— Advertentie —

Tijdens experimenten, analyseerden de onderzoekers van de Universiteit van Nottingham waar autorijders in een rijsimulator naar keken en wat zij zich herinnerden terwijl ze een kruispunt overstaken. Dat staat te lezen op Motor.nl

Geen motorrijder gezien

De verrassing was groot toen bleek dat sommige autorijders zich absoluut niets meer konden herinneren van een tegemoetkomend voertuig, ook niet als ze op het punt stonden het kruispunt over te steken. De resultaten suggereren dat het geheugen in het korte moment tussen het waarnemen van een naderend voertuig en het wegrijden, volledig afwezig is. En dat gebeurt dan vooral bij naderende motoren.

Deze studies tonen op overtuigende wijze aan dat het zelfs in veiligheidskritieke situaties mogelijk is om dramatische fouten in het visuele geheugen waar te nemen. Deze ‘Saw but Forgot’ (SBF – gezien maar vergeten)-fouten kwamen tijdens de simulaties opvallend vaak voor. Het verrassende gebrek aan geheugen kan precies de reden zijn waarom deze ongelukken vaak zo onverklaarbaar zijn.

De gebruikelijke verklaring van LBFTS-ongevallen (Look but Fail to See) zijn gebaseerd op het idee dat de autorijder die een kruispunt oversteekt onvoldoende aandacht heeft besteed aan het verkeer om hem/haar heen. In deze studie hebben we gezocht naar systematische vooringenomenheden in het brein. In een tiende van een seconde kan het brein besluiten of een situatie – kruispunt oversteken of niet – veilig is of onveilig.

Tijdens de simulaties werden automobilisten geconfronteerd met verschillende naderende voertuigen. Het bleek dat het brein in no-time de situatie scande en inkleurde. Het brein doet dan beroep op eerdere ervaringen met dergelijke situaties die waren opgeslagen in het geheugen. Onze méést opvallende bevinding was niet de subtiele vertekening tussen waarneming en geheugen, maar het feit dat er in sommige gevallen een volledig gebrek aan geheugen was. De waarneming van een naderende motor bleek nooit te zijn opgeslagen in het geheugen.

Hardopdenkmethode

Om het probleem op te lossen, heeft het onderzoeksteam een nieuw kader gecreëerd om deze dynamische besluitvorming van het brein te begrijpen en dan met name de rol hierin van het kortetermijngeheugen. Ze stellen voor dat autorijders zich de ‘See Bike Say Bike’-strategie aanleren. Dat betekent dat als ze een motorfiets zien naderen, ze dat hardop moeten zeggen. Het is namelijk aangetoond dat als je relevante visuele informatie fonologisch codeert, deze niet langer onderhevig is aan visuele ruimtelijke vervorming. In de rijinstructie noemen we dat de hardopdenkmethode.