Gouden tijden zetten rijscholen voor uitdagingen

Het gaat goed met de economie, heel goed en dat merkt ook de rijschoolbranche. BOVAG rijscholen heeft samen met onderzoeksbureau Jester Strategy in kaart laten brengen wat er op de rijschoolbranche afkomt, de komende jaren. Belangrijkste les, volgens BOVAG: maak nu keuzes en pak de kansen die alle veranderingen met zich mee brengen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De branche anno 2018: Jaarlijks neemt het CBR grofweg 500.000 praktijkexamens af. De examenkandidaten worden opgeleid door ongeveer 6.800 rijscholen, en er zijn ruim 14.000 WRM-instructeurs. Hoewel de aantallen instructeurs en rijscholen inmiddels dalen, maken deze cijfers duidelijk dat de gemiddelde bedrijfsgrootte klein is. Een rijschool leidt jaarlijks gemiddeld 62,5 leerlingen op voor een praktijkexamen (inclusief herexamens).

Investeringen door technologische ontwikkelingen

In het rapport gaat de BOVAG onder andere in op de toename van het aantal elektrische auto’s op de weg en  het gebruik van ADAS (rijondersteunende technologie). BOVAG: “Het rijden in een elektrisch aangedreven voertuig is een andere ervaring dan rijden in een conventioneel voertuig. Een automaat is de standaard. Bovendien is het managen van de actieradius een belangrijke uitdaging. Elektrische voertuigen zijn de komende jaren nog duurder in aanschaf. Ze vragen om investeringen (ook in laadinfrastructuur) en om kennis en vaardigheden van instructeurs. De inzet van rijondersteunende technologieën vergt eveneens investeringen.

Kansen voor ondernemers

Deze ontwikkelingen bieden veel kansen voor ondernemers, ook wanneer beheersing van nieuwe technologieën nog geen onderdeel is van de exameneisen van het CBR. Te denken valt aan cursussen in samenwerking met dealers voor particulieren die een elektrische auto of een auto met ADAS aanschaffen. In de zakelijke markt kunnen nieuwe code 95-cursusmodules worden ontworpen rond de inzet van nieuwe aandrijftechnologie. Ook het aanbieden van cursussen voor chauffeurs op basis van actieve rijstijlmonitoring kan interessante mogelijkheden opleveren.”

7 tips voor rijschoolhouders

1.Investeer in kennis en kunde instructeurs
2.Investeer in elektrische voertuigen en voertuigen met rijhulpondersteuning (ADAS)
3.Pas lesopbouw aan op elektrisch rijden
4.Zoek samenwerking met truck-en autodealers en leasepartijen voor bijscholing kopers
5.Werk samen met transportondernemingen voor bijscholing op basis van voertuigdata
6.Communiceer en organiseer events over impact nieuwe technologie en bied scholing
7.Onderzoek subsidiemogelijkheden van overheden en scholingsbudgetten importeurs

Personeelstekorten de komende jaren

Een zorgpunt in de rijschoolbranche is de afname van instructeurs. Onder andere door vergrijzing zullen er de komende jaren steeds meer instructeurs uitstromen en ook BOVAG geeft aan dat het belangrijk is om de toestroom van instructeurs te waarborgen.

BOVAG:”Bedrijven in de sector zullen meerdere middelen moeten inzetten om voldoende toestroom van goede instructeurs te waarborgen. Een kans om die instroom te waarborgen is door de schaarste aan goede instructeurs aan te wenden als argument voor hogere tarieven. Grotere rijscholen kunnen bijvoorbeeld een hoger tarief rekenen aan de klant in ruil voor voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit van instructeurs. Hogere tarieven geven ruimte voor een betere beloning en voorkomen het ‘weglekken’ van talent naar andere sectoren. Andere middelen zijn bijvoorbeeld het benadrukken van de voordelen van het beroep (marketing) of het werken met nieuwe businessmodellen waarbij instructeurs zich als franchisenemer of zzp’er kunnen verbinden aan de rijschool.”

9 tips voor rijschoolhouders

1.Werf instructeurs zonder WRM-pas en bied potentiële instructeurs tegemoetkoming in opleidingskosten
2.Bied personeel een breed pakket aan opleidingsmogelijkheden
3.Werk met een selectieve flexibele schil en leid hen eventueel aanvullend op
4.Overweeg een collectief of samenwerkingsverband
5.Bied stagemogelijkheden
6.Bied flexibiliteit in werktijden
7.Promoot lokaal de voordelen van het beroep
8.Benadruk uw secundaire arbeidsvoorwaarden