Grote toename tussentijdse toetsen in eerste kwartaal

Het aantal praktijkexamens voor de auto, motor, bromfiets ligt in het eerste kwartaal van 2019 met 133.828 7 % hoger dan het aantal praktijkexamens in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De oorzaak van de toename komt, volgens het CBR door de toename van het aantal 17- en 18-jarigen dat examen doet. Het aantal tussentijdse toetsen voor de auto in het eerste kwartaal van 2019 ligt zelfs 14 % hoger dan het aantal in dezelfde periode van 2018.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

De oorzaak van deze stijging is niet exact bekend maar het CBR vermoedt dat de sociaalmediacampagne ‘Rijbewijstips’ van het CBR een positief effect heeft. Een van de tips vermeldt namelijk dat het doen van een tussentijdse toets de kans om te slagen groter maakt. Het slagingspercentage bij het eerste examen ligt namelijk op zo’n 58% als leerlingen een tussentijdse toets doen, zo’n 14 procent hoger dan bij kandidaten die zonder toets hun eerste examen doen. Wat ook mogelijk een rol speelt is dat de rijschoolbranche steeds meer aandacht besteedt aan de kwaliteit van de rijopleiding en dat daar de positieve effecten van te zien zijn, denkt het CBR.

Reserveringstijd maximaal 7 weken

De reserveringstermijnen zijn volgens het CBR ook geen probleem. Het CBR: “Wij hebben veel nieuwe examinatoren aangetrokken en overgewerkt. Daardoor hebben we sinds 1 januari 2019 alle reserveringstermijnen gehaald voor de autopraktijkexamens, zowel landelijk als in elk van de 54 praktijkexamencentra. Dit betekent dat de eerste examens binnen 7 weken gereserveerd kunnen worden en de herexamens binnen 5 weken. We verwachten dat we de landelijke reserveringstermijnen ook de rest van het jaar zullen halen.”

Extra drukte

Plaatselijk verwacht het CBR dat er wel de komende maanden overschrijdingen mogelijk zijn. Vooral in Amsterdam en de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Die overschrijdingen hebben te maken met de extra drukte die zich elk jaar voordoet in deze periode. CBR:”We werken nog steeds volop over, vooral in de Randstad. Bovendien worden de praktijkexamencentra in de Randstad zoveel mogelijk ondersteund door examinatoren uit andere delen van het land om de overschrijdingen zoveel mogelijk tegen te gaan.”