Het vertrek van Susi Zijderveld wordt betreurd

Susi Zijderveld, algemeen directeur van het CBR, gaat per 1 februari 2016 een positie bekleden in de raad van bestuur van de NS. De vervulling van deze nieuwe functie binnen de Raad van Bestuur moet bijdragen aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering binnen NS.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Samen met haar collega René Verstraeten heeft Zijderveld ruim vijf jaar leiding gegeven binnen het CBR. ‘We vinden het buitengewoon spijtig dat Susi vertrekt. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt en veel bereikt maar we zijn nog niet klaar. We begrijpen echter dat zij deze nieuwe uitdaging aanneemt en wensen haar veel succes’- aldus Gerlach Cerfontaine, voorzitter raad van toezicht.

Nieuwe uitdaging

Susi Zijderveld zal een belangrijke rol moeten spelen bij het realiseren van de gewenste cultuurverandering binnen de NS per 1 februari 2016. Op voordracht van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft de minister van Financiën mevrouw S.M. (Susi) Zijderveld benoemd tot Chief Governance, Risk & Compliance Officer (CGRCO) bij NS. De Centrale Ondernemingsraad van NS heeft positief geadviseerd over deze benoeming.

Susi Zijderveld zal samen met Roger van Boxtel (CEO) en Engelhardt Robbe (CFO) de Raad van Bestuur van NS vormen. De NS laat weten dat zij een vast jaarsalaris gaat ontvangen, dat past binnen het geaccordeerde beloningsbeleid. Zijderveld ziet vrijwillig af van de variabele component in haar beloning.

BOVAG-rijscholen betreurt het vertrek van Zijderveld

Zijderveld startte bij CBR in een roerige tijd, geeft Tom Huyskens aan, woordvoerder van de BOVAG. “Er was sprake van een verouderde en ingesleten cultuur, er lagen belastende rapporten, er waren grote conflicten met de ondernemingsraad en er was een groot pensioenprobleem. De rijschoolbranche heeft stevige kritiek geuit op het autoritaire optreden van het CBR over zaken als examencentra, automatisering, examenstof en overleg met de branche. Echt een bedrijf dat toe was aan een frisse wind en een nieuwe cultuur”- aldus Tom Huyskens. 

Susi Zijderveld had een grote uitdating om orde op zaken te stellen binnen het CBR. Dat er echt iets moest gebeuren bleek uit het ultimatum dat minister Schultz stelde: het moest beter, anders dreigde stevige maatregelen waarbij zelfs gedacht werd aan opheffing of een nieuwe organisatie. 
En het ging beter: Susi Zijderveld ging de uitdaging aan en een nieuwe wind ging waaien. Het ging met horten en stoten, maar er kwam meer transparantie, een nieuwe cultuur en er werd afgerekend met oude problemen en dwarsliggers. Niet alles ging van een leien dakje volgens Huyskens, maar de intenties waren goed en de richting was duidelijk.

Een vrouw aan het hoofd

Er is onder leiding van Susi Zijderveld baanbrekend werk verricht en CBR is communicatiever, financieel gezonder, professioneler en transparanter geworden. Natuurlijk is er nog het nodige te wensen, maar er is een stevige basis gelegd voor een modernere organisatie die met de tijd mee gaat. “De wereld van de mobiliteit wordt sterk gedomineerd door mannen en wij waren blij dat een vrouw aan het hoofd stond bij een organisatie als het CBR. Meer vrouwen in de top van die wereld zal leiden tot meer evenwichtige verhoudingen. BOVAG dankt Susi Zijderveld voor haar grote inspanningen en wenst haar alle goeds in haar verdere carrière”- aldus Tom Huyskens. 

Susi wordt door iedereen gewaardeerd

Ook de FAM betreurt het opstappen van Susi Zijderveld. Volgens Ruud Rutten, voorzitter van de FAM heeft Zijderveld grote stappen gemaakt als het gaat om communicatie en ondersteuning van de rijschoolbrache. "Buiten het feit dat ze bijzonder goed werk heeft gedaan binnen de organisatie van het CBR, vinden wij dat Susi samen met Rene Verstraeten bijzonder goed en gedreven samen werkte met de branche. Het CBR is het examen instituut en moet zich bezig houden met examineren, maar Susi stond altijd open voor de problematiek binnen de branche en probeerde daar waar mogelijk was altijd te helpen of te ondersteunen"- aldus Ruud Rutten. 

Het CBR zoekt een opvolger

Het CBR laat weten dat de komende periode wordt gezocht naar een opvolger voor het collegiaal bestuur. In de tussenliggende periode wordt het directieoverleg gevoerd door financieel directeur René Verstraeten, manager Communicatie Judith Coster, CIO a.i. Jan Boll en directiesecretaris Gerben Schimmel. "We vinden het heel jammer dat Susi weggaat. Er zijn de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. Maar we begrijpen ook dat ze deze nieuwe uitdaging aanneemt"- aldus Nathalie Dingeldein, woordvoerder van het CBR. 

Afbeelding