Hoger opgeleiden slagen minder vaak in één keer voor hun rijbewijs

De Britse verzekeringsmaatschappij Privilege DriveXpert deed onlangs onderzoek naar het verband tussen intelligentie en het slagen voor je rijbewijs. En wat blijkt? Hoger opgeleiden slagen minder vaak in één keer voor hun rijbewijs dan lager opgeleiden.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Uit de studie blijkt dat 59 procent van de lager opgeleiden in één keer slaagt, terwijl slechts 51 procent van de hoger opgeleiden in één keer het rijbewijs haalt. Verzekeringsmaatschappij Privilege DriveXpert onderzocht de slagingspercentages   van 1564 mensen met een rijbewijs.

Ook type opleiding van invloed

Welke opleiding iemand gevolgd heeft, bleek ook van invloed te zijn op de kans van slagen. Mensen die een diploma hebben in de creatieve sector hebben gemiddeld minder pogingen nodig om te slagen dan andere sectoren, zoals wis- natuur- en scheikunde. Gemiddeld slaagden creatievelingen in 1,9 pogingen t.o.v. 2,3 bij hoger opgeleiden die exacte vakken studeerden.

Eerste keer slagen zegt niet alles

Charlotte Fielding, hoofd van Privilege DriveXpert, verklaart de uitslag: “De eerste keer slagen is niet alles en zegt niet veel over iemands rijvaardigheid. Zeker omdat we de meeste vaardigheden pas ontwikkelen als we ervaring opdoen in het verkeer na het halen van het rijbewijs. Dit onderzoek laat alleen een link zien tussen academisch en professioneel succes en het halen van het rijbewijs.”

De hele publicatie in de Britse Independent »