IBKI gaat theoriebijscholing controleren

Aanbieders van theoretische bijscholingen kunnen vanaf 1 maart een IBKI-medewerker verwachten. Er gaan namelijk kwaliteitsproeven worden afgenomen, omdat er vanuit de rijschoolbranche bij het IBKI al langer geluiden ten gehore gekomen zijn over eventueel grote kwaliteitsverschillen in de WRM-theoriebijscholing.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Controle

Op dit moment controleert het IBKI de kwaliteit nog niet. De branche zou dit graag zien veranderen en daarom start het bedrijf vanaf 1 maart tot 1 november (met uitzondering van juli en augustus) met controles op de kwaliteit. Deze kwaliteitsbeoordeling zou betrekking moeten hebben op de docentprestatie én de cursusinhoud zoals die gepresenteerd wordt.
Ook Gijs Kantelberg directeur van De VerkeersAcademie is voorstander van deze controles. “Wij zien deze controles met groot vertrouwen tegemoet. Uit evaluatieformulieren en feedback blijkt namelijk dat we als bedrijf heel erg goed scoren. En dat blijven we doen. Wij stellen hoge eisen aan de docenten die de theoriebijscholing verzorgen. Niet iedereen komt hiervoor bij ons in aanmerking.”

Voorstel

In december 2014 heeft het IBKI een voorstel aan de CEC voorgelegd, dat  bestond uit een beoordelingsprotocol voor een inhoudelijk en didactisch deskundige IBKI-beoordelaar en daarnaast een voorstel voor een sanctieregeling. De CEC heeft het IBKI geadviseerd om een half jaar controles uit te voeren zonder sanctie, maar met terugkoppeling naar de docent.
Kantelberg: “Bij het IBKI lopen naar mijns inziens zeker een paar geschikte mensen rond die kunnen beoordelen of een bijscholing aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Wij proberen onze kwaliteit ook hoog te houden, in dit kader komen wij ook donderdag weer met een groep docenten bijeen om bijgeschoold te worden op didactisch vlak. Dit doen we iedere maand en zullen we ook in 2015 blijven doen.”

Na controle

Na een controle volgt altijd een gesprek van de beoordelaar met de betreffende docent. Eind 2015 wordt over de proef teruggekoppeld naar de CEC.