IBKI: Het aantal bevoegde rijinstructeurs daalt ondanks instroom

Het aantal bevoegde rijinstructeurs is dalend ondanks de instroom van nieuwe instructeurs. Dat blijkt uit de cijfers van de WRM-examens over 2017 van IBKI Een mogelijke verklaring hiervoor zou de vergrijzing van de branche kunnen zijn, aldus IBKI.

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In totaal werden er in 2017 14369 examens afgenomen, een toename ten opzichte van 2016, toen er 13388 examens afgenomen werden. In 2017 slaagde 60,7 procent voor het examen. Een afname ten opzichte van voorgaande jaren, toen de slagingspercentages op 60,9% (in 2016) en 62,8% (in 2015) lagen. Het totale slagingspercentage in 2017 is ten opzichte van 2015 met 2,1% gedaald. Ten opzichte van 2016 is het slagingspercentage nagenoeg gelijk. Het aantal geslaagden neemt, ondanks de afgenomen slagingspercentages wel toe. Waar in 2016 nog 8153 mensen slaagden, waren dit er in 2017 8721, een toename van 568.

Groei stagneert ten opzichte van 2016

Het totaal aantal WRM-examens is dus gestegen, maar de groei in 2017 stagneert ten opzichte van 2016. Bij alle categorieën is ten opzichte van 2015 een stijging in het aantal afgenomen WRM-examens te zien maar ten opzichte van 2016 vlakt de groei af.  “Een mogelijke verklaring van de daling in 2016 is wellicht terug te voeren naar de gewijzigde manier van beoordelen van de praktische begeleidingen.” licht IBKI toe.

 

Aantal rijinstructeurs met bevoegdheid neemt af

Ondanks de toename in het aantal examens en de lichte stijging in het aantal geslaagden, neemt het aantal rijinstructeurs met bevoegdheid af. Op 1 januari 2018 waren er 14194 bevoegde rijinstructeurs, terwijl dit er in 2017 nog 14818 waren. Ten opzichte van 2015 is het aantal bevoegde rijinstructeurs met 6,25 procent gedaald. Een forse daling die het IBKI aan de vergrijzing in de branche toerekent.