'Een derde van de instructeurs heeft onvoldoende kennis van de Rijprocedure’

Regelmatig verzuchten examinatoren van de praktijkbegeleiding dat de kennis omtrent de Rijprocedure te wensen overlaat. “Daardoor krijgt een leerling niet de les die hij of zij verdient. Om rijles te kunnen geven is het belangrijk de Rijprocedure te kennen.”, stellen verschillende opleiders

Opleiding tot ADAS-instructeur bij De VerkeersAcademie

— Advertentie —

In de Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van automobilisten (categorie B) beschreven. Dit rijgedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels maar ook uit regels omtrent sociaal rijgedrag en milieubewust rijden. Om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer, wordt dit gedrag ook van de kandidaat voor het praktijkexamen B verwacht. De inhoud van de Rijprocedure is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving, op de geldende exameneisen en op het leerdoelendocument voor het rijbewijs B, zoals dat is opgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

.

Rijinstructeurs hebben oude of geen Rijprocedure

“Tijdens bijscholingen blijkt dat veel rijinstructeurs niet beschikken over de laatste versie van de Rijprocedure.” vertelt een medewerker van de Verkeersacademie.  “Zoals afgelopen dinsdag toen we de bijscholing organiseerden in Best.  Vijf van de vijftien rijinstructeurs hadden een verouderde of zelfs helemaal geen Rijprocedure. Dan wordt lesgeven wel heel moeilijk. Hoe moet een leerling immers deze kennis dan wel opdoen tijdens de lessen?” 

Gericht op praktijkexamen CBR

Omdat de Rijprocedure in de eerste plaats bestemd is voor de instructeur en de examinator, hebben de samenstellers gekozen voor een beschrijving van het rijgedrag aan de hand van de examenonderdelen en de onderwerpen van beoordeling, die worden toegepast bij het CBR-praktijkexamen.

Iedere instructeur hoort gewenst rijgedrag B-examen te kennen

De Rijprocedure bevat geen handelingsanalyses bevat en is ook geen lesplan. De instructeur dient de inhoud van de Rijprocedure te beschouwen als het leerdoel voor zijn leerlingen. Door de gedetailleerde beschrijving van het gewenste rijgedrag weet hij wat van zijn leerling tijdens het examen wordt verwacht. “Iedere rijinstructeur zou toch moet weten welk rijgedrag gewenst is voor het B-examen” vindt de medewerker van de VerkeersAcademie. “In iedere lesauto hoort de Rijprocedure te liggen. Deze is overigens ook bij ons verkrijgbaar.”