IBKI verlengt de spoedtarief periode

IBKI zal per 1 juli 2015 de termijn waarbinnen het spoedtarief wordt toegepast bij de stage beoordeling en de praktische bijscholing verlengen van 7 naar 21 dagen.

Lesautolease.nl

— Advertentie —

Spoedtarieven

In 2013 zijn spoedtarieven ingevoerd voor de stagebeoordeling (fase 3a) en voor de praktische bijscholing. Dat gaf IBKI de mogelijkheid om buiten de normale aanvraagtermijn toch een examen aan te bieden. Tegelijkertijd worden de extra kosten ten laste gebracht van degene die met voorrang wil worden geëxamineerd. Het spoedtarief is een toeslag van € 150.

Waarom spoedtarieven

Die extra kosten kennen verschillende componenten. In de eerste plaats moet IBKI de reguliere werkzaamheden terzijde leggen en met spoed aan de slag voor deze kandidaat. Vanwege de korte termijn vraagt het ook meer tijd om een beschikbare examinator te vinden. Daarnaast kunnen de examinatoren hierdoor veel minder efficiënt worden ingezet en is ook vaker sprake van een (veel) langere reisafstand.

Bijscholing wordt steeds vaker uitgesteld

De afgelopen periode zien we een toename van rijinstructeurs die pas heel laat aan hun bijscholing beginnen. In de meeste gevallen nog niet zó laat dat de praktische bijscholing binnen 7 dagen moet worden georganiseerd, maar wel zó laat dat vrijwel dezelfde kosten ontstaan. Daarbij leggen deze ‘spoedaanvragen’ ook veel druk op de planning van de examens voor rijinstructeurs die wel op tijd met hun bijscholing zijn begonnen. De verlenging van de periode voor het spoedtarief is bedoeld om het laat aanvragen van examens nog verder te ontmoedigen.

Hoewel tot op heden alle verzoeken om een spoedexamen konden worden gehonoreerd, kan IBKI niet voor 100% garanderen dat het lukt. We blijven afhankelijk van het aantal aanvragen en de beschikbaarheid van examinatoren. Als geen geschikte examendatum kan worden gevonden, wordt uiteraard geen spoedtarief in rekening gebracht.

Overigens ontvangen alle rijinstructeurs 6 maanden én 6 weken voor het einde van hun WRM-lesbevoegdheid een waarschuwing van IBKI. In die berichten zal ook worden verwezen naar de spoedtarieven.

Bron: IBKI