IBKI verwacht meerdere verbetervoorstellen vanuit de branche

Het IBKI heeft vandaag een reactie op het aanbevelingendocument van de Bovag, FAM en VRB. Daarin staat dat ze het een goede ontwikkeling vinden dat de rijschoolverenigingen gezamenlijk optrekken. Tegelijkertijd verwachten ze ook van andere partijen uit de branche nog verbetervoorstellen.

De VerkeersAcademie

— Advertentie —

Het IBKI vindt het een goede ontwikkeling naar meer eenheid in de branche nu de drie brancheverenigingen gezamenlijke voorstellen hebben gedaan. Helaas is het niet gelukt om tot een nog bredere samenwerking te komen. Zo zijn er nog verschillende andere initiatieven van de rijscholen, zoals de LBKR, die niet betrokken waren. Daarnaast behoren ook de verenigingen van WRM-opleiders, LBVI en VVB, niet tot de mede-ondertekenaars. Het IBKI houdt er daarom rekening mee dat er naast deze aanbevelingen nog andere voorstellen voor verbetering van de WRM worden gedaan.

Onderbouwing

De aanbevelingen van de Bovag, FAM en VRB zijn het afgelopen jaar verschillende keren met IBKI besproken. De rol van het IBKIl was daarbij vooral om helder te hebben welke problemen precies opgelost zouden worden, welke onderbouwing er was voor aard en omvang van het probleem en of er eventueel neveneffecten zijn waarmee bij aanpassing van de WRM rekening moet worden gehouden.

Advies

Het IBKI zal over het Aanbevelingendocument adviseren aan het ministerie van IenW. Dat advies van IBKI zal op dezelfde manier worden opgebouwd: welk probleem wordt opgelost, kunnen we dat onderbouwen en welke neveneffecten verwachten we? Bij nieuwe of gewijzigde wetgeving zal immers altijd een afweging worden gemaakt op basis van de verwachte effectiviteit en de eventuele kosten.